Tiêu chuẩn BRC Food Issue 8 – Cập nhật những thay đổi mới?

BRC Food Issue 8 – Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm được công nhận là cơ sở cho quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn được phát triển giúp các nhà bán lẻ về các yêu cầu đầy đủ của luật định và bảo vệ cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp đánh giá cơ bản về các công ty cung cấp thực phẩm cho các nhà bán lẻ.

Tháng 08/2018, tiêu chuẩn BRC Foof Issue 8 (BRC – 8 ) chính thức có hiệu lực thay thế BRC – 7. Trong phiên bản này có những thay đổi quan trọng đối với các yêu cầu để tuân thủ:

Tiêu chuẩn toàn cầu BRC là gì?

tieu-chuan-brc-food-issue-8-ban-chuyenBRC Food Issue 8

Cam kết của ban quản lý cấp cao:

Ban quản lý cấp cao phải xác định và duy trì một kế hoạch rõ ràng cho việc không ngừng cải thiện an toàn thực phẩm, có hành động khắc phục kịp thời để tránh nhiễm bẩn, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Việc này bao gồm:

 • Mọi bộ phận của cơ sở có ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm;
 • Một kế hoạch hành động nêu chi tiết các hoạt động sẽ được thực hiện và đo lường như thế nào trong khung thời gian dự kiến;
 • Đánh giá hiệu quả của các hoạt động hoàn chỉnh bao gồm hệ thống HACCP, bảo vệ thực phẩm và tính xác thực.

Các cuộc họp tại cơ sở về vấn đề an toàn thực phẩm, tính hợp pháp, tính toàn vẹn và chất lượng phải diễn ra ít nhất một lần một tháng và sau đó báo cáo kết quả cho ban quản lý cấp cao.

– Thiết lập hệ thống báo cáo bí mật và cho phép mọi nhân viên có cơ hội trình bày mối lo ngại về an toàn thực phẩm, tính hợp pháp, tính toàn vẹn và chất lượng thực phẩm.

Kế hoạch an toàn thực phẩm/HACCP

– Kế hoạch an toàn thực phẩm HACCP phải bao gồm tất cả các mối nguy hiểm, ví dụ: ô nhiễm vi sinh vật, ô nhiễm vật lý…

– Tài liệu và hồ sơ điện tử phải được lưu trữ và sao lưu an toàn.

– Chương trình sẽ bao gồm ít nhất bốn ngày kiểm định khác nhau trải đều trong suốt cả năm. Việc kiểm định sẽ bao gồm:

 • Kế hoạch an toàn thực phẩm hoặc HACCP với các hoạt động thực hiện.
 • Các chương trình tiên quyết như vệ sinh, kiểm soát côn trùng.
 • Kế hoạch và quy trình bảo vệ thực phẩm và chống giả mạo thực phẩm.

An toàn vệ sinh thực phẩm

– Kế hoạch đánh giá rủi ro nguyên liệu thô phải được cập nhật nếu có sự thay đổi về nguyên liệu, quy trình chế biến hoặc nhà cung cấp; nếu một rủi ro mới xảy ra; sau khi thu hồi sản phẩm; ít nhất ba năm một lần.

– Các đánh giá hiệu suất nhà cung cấp phải được ghi lại.

– Việc quản lý, phê duyệt và giám sát thuê ngoài giờ đây được đưa vào Tiêu chuẩn để đảm bảo sự an toàn không bị xâm phạm.

– Các cơ sở phải có quy trình phân tích nguyên nhân gốc để thực hiện các cải tiến và ngăn chặn sự không tuân thủ, tức là khi có nguy cơ về an toàn sản phẩm.

– Mọi cơ sở phải có quy trình truy xuất nguồn gốc được ghi chép lại. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hoạt động như thế nào, việc ghi nhãn và hồ sơ cần thiết.

An toàn sản phẩm và bảo vệ thực phẩm

Hiện nay, nhu cầu phòng ngừa nhiễm bẩn đã tăng lên. Vì vậy, BRC Food Issue 8 đã điều chỉnh đáng kể những yêu cầu về đánh giá rủi ro.

 • Hệ thống sẽ bảo vệ nguyên liệu, sản phẩm, cơ sở và thương hiệu khỏi các tác động độc hại.
 • Công ty sẽ tiến hành đánh giá, ghi chép rủi ro đối với các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Điều này trở thành cơ sở của kế hoạch đánh giá mối đe dọa cần được xem xét thường xuyên để thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.
 • Các khu vực có rủi ro vật lý, như khu vực lưu trữ bên ngoài, phải do nhân viên có thẩm quyền tiếp cận an toàn, được kiểm soát. Hệ thống ghi chép người đến thăm phải được thiết lập. Thêm vào đó, nhân viên phải được huấn luyện về quy trình an ninh và bảo vệ thực phẩm tại cơ sở.
 • Đường đi bộ trên cao, gần dây chuyền sản xuất, phải được thiết kế để ngăn ngừa nhiễm bẩn sản phẩm.
 • Tất cả các thiết bị sản xuất phải được kiểm tra bởi nhân viên có thẩm quyền. Đây sẽ là người xác nhận loại bỏ tất cả các nguy cơ nhiễm bẩn. 

tieu-chuan-brc-food-issue-8-ban-chuyen

Thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm 

BRC Food Issue 8  gồm thông tin chi tiết hơn về hoạt động của thiết bị phát hiện tạp chất. Cần kiểm tra trọng lượng dạng băng tải và thiết bị ghi nhãn

 • Tất cả các cơ sở phải thiết lập và thực hiện hành động khắc phục. Báo cáo quy trình trong trường hợp phát hiện tạp chất hoặc trục trặc hệ thống xác minh trực tuyến. Sẽ bao gồm kiểm tra lại tất cả các sản phẩm kể từ lần kiểm tra thành công gần nhất.
 • Việc kiểm tra máy dò kim loại trong dây chuyền sẽ được hoàn thành trong quá trình khởi động dây chuyền và vào cuối giai đoạn sản xuất.
 • Những thay đổi thiết lập thiết bị ảnh hưởng đến tính toàn vẹn; ATTP phải được nhân viên được đào tạo và có thẩm quyền thực hiện. Ngoài ra, mọi chức năng điều khiển đều phải được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc có hạn chế khác. 
 • Một yêu cầu mới là cần kiểm tra trọng lượng dạng băng tải phải được quản lý phù hợp với yêu cầu pháp lý. Điều này bao gồm kiểm tra hiệu quả hoạt động và ghi chép kết quả kiểm tra.

tieu-chuan-brc-food-issue-8-ban-chuyen

Ghi nhãn sản phẩm

Lỗi ghi nhãn là lỗi có lượng lớn số vụ sp bị thu hồi do ghi nhãn không chính xác. Phân tích các sản phẩm bị ghi nhãn không chính xác cho thấy các vấn đề chính là lỗi trong thông tin nhãn gốc, thay đổi thành phần/nhà cung cấp hoặc lỗi quy trình đóng gói.

 • Đảm bảo thông tin chính xác, cập nhật để “kiểm soát thay đổi” hiệu quả trong biên lai hàng hóa.
 • Việc kiểm soát in ấn tại chỗ, như mã dữ liệu, được thực hiện bởi các nhân viên có thẩm quyền.
 • Thiết bị xác minh trực tuyến, như máy quét mã vạch, sẽ cần phải được thiết lập và thử nghiệm. Ít nhất, việc thử nghiệm phải được hoàn thành vào lúc bắt đầu và kết thúc quá trình sản xuất.
 • Trong quá trình kiểm định theo chiều dọc. Kiểm định viên sẽ xác nhận tính chính xác của nhãn và quy trình ghi nhãn.
 • Hướng dẫn nấu ăn cho khách hàng phải được xác nhận để đảm bảo rằng sản phẩm an toàn để tiêu thụ.
 • Thiết lập kế hoạch đánh giá và ghi chép rủi ro được cập nhật liên tục; để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về rủi ro đối với nguyên liệu thô.
 • Yêu cầu mới về việc tạo quy trình quản lý bao bì quá hạn, bao gồm nhãn. Điều này bao gồm việc tiêu hủy bao bì đúng cách để tránh sử dụng lại.
 • Việc xác minh thông tin in hiện bao gồm kiểm tra thông tin về chất gây dị ứng.
 • Để đảm bảo ghi nhãn chính xác sản phẩm. Tất cả nhân viên có liên quan phải được đào tạo về quy trình ghi nhãn và đóng gói. 

Tin tức liên quan

0901981789