Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS là gì?

Tiêu chuẩn GRS là gì?

Tiêu chuẩn GRS viết tắt là Global Recycled Standard – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu là tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện để theo dõi và xác minh hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng và đề cập đến khả năng truy xuất nguồn gốc, nguyên tắc môi trường, yêu cầu xã hội, hàm lượng hóa chất và ghi nhãn.

Tiêu chuẩn GRS bao gồm việc xử lý, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối tất cả các sản phẩm được làm bằng vật liệu tái chế tối thiểu 20%. Nó cũng đặt ra các yêu cầu đối với chứng nhận của bên thứ ba về nội dung tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, thực hành xã hội và môi trường cũng như các hạn chế về hóa chất.

Tiêu chuẩn này hỗ trợ các công ty muốn xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm của họ cũng như các biện pháp thực hành có trách nhiệm về xã hội, môi trường và hóa học trong quá trình sản xuất các sản phẩm này. Mặc dù tiêu chuẩn GRS thuộc sở hữu của Textile Exchange, nhưng phạm vi sản phẩm không chỉ giới hạn ở hàng dệt và có thể bao gồm bất kỳ loại sản phẩm nào có chứa vật liệu tái chế.
Hiệu quả mong muốn của tiêu chuẩn GRS là cung cấp cho các thương hiệu một công cụ để ghi nhãn chính xác hơn, khuyến khích đổi mới trong việc sử dụng vật liệu tái chế, thiết lập tính minh bạch hơn trong chuỗi cung ứng và cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng.

Mục tiêu của GRS là tăng cường sử dụng Vật liệu tái chế trong các sản phẩm và giảm thiểu hoặc loại bỏ tác hại do quá trình sản xuất vật liệu đó gây ra.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn GRS là gì?

GRS là tiêu chuẩn tự nguyện để các thương hiệu áp dụng nhưng có nhiều yêu cầu đối với vật liệu để được chứng nhận GRS.

Khi nhìn thấy nhãn GRS trên các sản phẩm, bạn có thể chắc chắn rằng mỗi vật liệu tái chế đều đã được truy tìm và xác minh trở lại thời điểm nó được tái chế.

Dưới đây là một số yêu cầu đối với Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu:

 • Một sản phẩm phải có hàm lượng tái chế tối thiểu là 20%.
 • Các thương hiệu phải theo dõi từng giai đoạn của chuỗi cung ứng từ thời điểm nguyên liệu ban đầu được tái chế đến thành phẩm cuối cùng.
 • Các điều kiện lao động xã hội nghiêm ngặt phải được đáp ứng ở từng khâu sản xuất. Điều này bao gồm việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tự nguyện, tiền lương và giờ làm việc công bằng cũng như đối xử có đạo đức với tất cả người lao động trong chuỗi cung ứng.
 • Thực hành sản xuất bền vững phải được áp dụng ở từng giai đoạn sản xuất, bao gồm giám sát và giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và nước.
 • Không có hóa chất độc hại nào được phép sử dụng trong bất kỳ sản phẩm GRS nào.
 • Những yêu cầu này cho phép chúng tôi, với tư cách là người tiêu dùng, nhận ra rằng khi một sản phẩm mang nhãn GRS, chúng tôi biết rằng sản phẩm đó đã được tạo ra trong chuỗi cung ứng bền vững và có đạo đức.

Bạn có thể quan tâm: ISO 45001: Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng GRS

Rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư áp dụng tiêu chuẩn GRS kể cả khi đây là một hoạt động tự nguyện. Lý do là bởi những lợi ích thiết thực mà tiêu chuẩn này đem lại và đôi khi là yêu cầu của đối tác.

 • Tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản phẩm.
 • Tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất.
 • Giảm tác hại của sản xuất tới con người và môi trường.
 • Giảm bớt chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận kinh doanh.
 • Có được niềm tin của khách hàng, mở rộng cơ hội hợp tác.
 • Được sử dụng nhãn dán GRS sau khi đạt chứng nhận.
 • Thuận lợi xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài.
 • Đảm bảo thông tin giao dịch rõ ràng, minh bạch.

Tin tức liên quan

0901981789