Tiêu chuẩn Việt Nam là gì? Quy trình chứng nhận TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam là xu thế tất yếu và là yêu cầu cơ bản để các nhà sản xuất kinh doanh sản phẩm của mình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong bài viết hôm nay hãy cùng Chất Lượng Việt tìm hiểu TCVN là gì cùng với những thông tin liên quan khác nhé!

Tiêu chuẩn Việt Nam là gì?

Tiêu chuẩn Việt Nam là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội của hiệp hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn Việt Nam là quy định về đặc tính kỹ thuật
Tiêu chuẩn Việt Nam là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn được trao cho tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mà không bắt buộc phải áp dụng. Theo đó, tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội của hiệp hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đối tượng này.

Đừng bỏ lỡ: EC là tên viết tắt của tổ chức nào? Tìm hiểu thông tin chi tiết

Phân biệt giữa TCVN và QCVN

Trên thực tế, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa TCVN và QCVN. Cụ thể, TCVN là tiêu chuẩn Việt Nam (theo Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999), nhưng khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời năm 2006, tiêu chuẩn Việt Nam được thay thế quy chuẩn quốc gia ký hiệu là QCVN. Kể từ đó, TCVN cũng được dùng làm tiền tố cho các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.

Tiêu chuẩn Việt Nam thay quy chuẩn quốc gia
Tiêu chuẩn Việt Nam được thay thế quy chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn Việt Nam do ai ban hành?

Tiêu chuẩn Việt Nam do một tổ chức công bố bằng văn bản để tự nguyện áp dụng. Nếu tiêu chuẩn do một công ty ban hành để áp dụng nội bộ thì gọi là tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Nếu tiêu chuẩn do tổ chức xã hội – nghề nghiệp ban hành thì gọi là Tiêu chuẩn công nghiệp (TCCN). Tiêu chuẩn đã được một quốc gia thông qua và áp dụng cho một quốc gia được gọi là tiêu chuẩn quốc gia (tiêu chuẩn TCVN – Viết tắt là Tiêu chuẩn Việt Nam). Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn khu vực khác.

TCVN do một tổ chức công bố bằng văn bản
TCVN do một tổ chức công bố bằng văn bản để tự nguyện áp dụng

Hiện nay, TCVN có hàng nghìn tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực, dịch vụ khác nhau như TCVN 7451:2004 (tiêu chuẩn về cửa nhựa UPVC) hoặc TCVN 6477:2016 (tiêu chuẩn gạch bê tông),… trong đó: TCVN 7451 (hoặc TCVN 6477) là số tiêu chuẩn; 2004 (hoặc 2016) là năm công bố hoặc sửa đổi tiêu chuẩn.

Mã vạch là gì? Cách đăng ký mã vạch sản phẩm hiệu quả, chi tiết: https://clv.vn/dang-ky-ma-vach/

Chứng nhận TCVN là gì? Công bố hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận TCVN hay còn gọi là Chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, quy trình sản xuất, dịch vụ với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Chẳng hạn như chứng nhận sản phẩm cửa nhựa theo tiêu chuẩn TCVN 7451.

Chứng nhận TCVN là việc chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ đã công bố áp dụng (Nguồn: icicert.vn)

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng, sản phẩm hoặc hoạt động của mình phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chẳng hạn như tự công bố sản phẩm gạch bê tông tự chế theo TCVN 6477:2016. Việc chứng nhận và công bố hợp chuẩn thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam

Bước 1: Đăng ký chứng nhận.

Đăng ký chứng nhận hợp chuẩn theo mẫu của Trung tâm Thử nghiệm và Chứng nhận Chứng nhận Việt Nam.

Bước 2: Ký hợp đồng và báo giá.

Bước 3: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng (nếu công ty bạn đã có ISO 9001 thì bỏ qua bước này).

Đơn vị sẽ hướng dẫn khách hàng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm giúp cho sản phẩm của công ty có chất lượng ổn định và ít lỗi hơn.

Bước 4: Lập kế hoạch đánh giá chứng nhận.

Lịch trình đánh giá chứng nhận được sắp xếp phù hợp để không ảnh hưởng đến các bên.

Bước 5: Thực hiện đánh giá chứng nhận tại nhà máy hoặc văn phòng khách hàng. Sau đó, khắc phục sự không phù hợp (nếu có).

Bước 6: Xem lại hồ sơ đánh giá.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác của hoạt động kinh tế – xã hội sau khi được chứng nhận hợp chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn và dấu hợp chuẩn (CS).

Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam
Thực hiện quy trình chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam

Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm của một nhà máy hiệu quả, TẠI ĐÂY

Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống TCVN

Để công tác tiêu chuẩn hóa ở Việt Nam thực sự trở thành công cụ quan trọng phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, trong thời gian tới cần hoàn thiện hệ thống TCVN theo hướng sau:

  • Hệ thống TCVN phải có hiệu lực và được áp dụng rộng rãi trong thực tế. Theo đó, tiêu chuẩn cần được coi là căn cứ cho sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế – xã hội, hướng dẫn xuất nhập khẩu,… Để đảm bảo yêu cầu này, cần kết hợp quá trình viết dự thảo tiêu chuẩn với quá trình điều tra, thử nghiệm thực tế nếu có và với quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn.
  • Hệ thống TCVN phải đạt trình độ khoa học kỹ thuật ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và có mức độ hài hòa cao với tiêu chuẩn quốc tế nhờ sự chấp nhận ngày càng cao của các tiêu chuẩn quốc tế trong TCVN. Đồng thời, tiếp tục sửa đổi, thay thế các tiêu chuẩn lạc hậu, không còn phù hợp.
  • Hệ thống TCVN phải bao trùm các sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ phổ biến đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước; bảo vệ sức khoẻ, an toàn và vệ sinh, môi trường. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội khác.
  • Khi chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế trong TCVN có thể sử dụng các phương thức chấp nhận khác nhau: Phương thức chấp nhận, phương thức tái bản,…
  • Hệ thống TCVN phải đồng bộ về nội dung tiêu chuẩn cho từng đối tượng. Thông số kỹ thuật nên đi kèm với tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm.
  • Điện tử hóa quy trình xây dựng TCVN là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình tiêu chuẩn hóa, phù hợp với xu thế chung của các tổ chức tiêu chuẩn hóa khác trên thế giới, đặc biệt là với ISO và IEC.
  • Hệ thống TCVN nên được xây dựng theo phương pháp hội đồng kỹ thuật, có sự tham gia của nhiều bên liên quan, tập hợp các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm và đại diện cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, người tiêu dùng hoặc tổ chức tiêu dùng và các bên liên quan khác. Đặc biệt, điều quan trọng là có thêm nhiều đại diện doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn.
  • Hệ thống TCVN cần được xây dựng theo hướng dẫn phương pháp luận và các nguyên tắc mới nhất của ISO/IEC về cấu trúc. Cách trình bày nội dung và cách trình bày của tiêu chuẩn nhằm đẩy nhanh việc chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế, tạo tiền đề để Việt Nam dễ dàng tham khảo tiêu chuẩn quốc tế và sau đó tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.
Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống TCVN
Áp dụng một số biện pháp để hoàn thiện hệ thống TCVN

Trên đây là các thông tin về tiêu chuẩn Việt Nam mới nhất đã được chúng tôi tổng hợp lại. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn áp dụng thành công trong cuộc sống.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viết, mọi thắc mắc hãy để lại dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với Chất Lượng Việt để được hỗ trợ tận tâm nhất!

Tin tức liên quan

0901981789