Tư vấn chuyển đổi từ BRC sang BRCGS – Phiên bản 9 (BRCGS Food Issue 9)

BRCGS tiền thân là BRC (British Retail Consortium), BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards) là Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn thực phẩm. BRCGS là thương hiệu mới được xây dựng để thay thế BRC.

BRCGS – Phiên bản 9 đã được xuất bản vào tháng 08/2022. Và việc chứng nhận BRCGS theo phiên bản 9 sẽ bắt đầu được đánh giá từ ngày 01/02/2023. Chuyển đổi BRC sang BRCGS là quá trình chuyển đổi bắt buộc, các công ty nên chuẩn bị và tuân thủ các cuộc kiểm tra diễn ra sau đó. Đối với những công ty đã được chứng nhận BRC sẽ có thời gian là 6 tháng để chuyển đổi sang BRCGS – Phiên bản 9.

Tiêu chuẩn toàn cầu BRCGS về an toàn thực phẩm?

Tiêu chuẩn toàn cầu BRCGS về an toàn thực phẩm là một trong những công cụ hoạt động được sử dụng thường xuyên nhất trên toàn thế giới để thẩm định và phê duyệt nhà cung cấp. Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1998 bởi tập đoàn Bán lẻ Anh, tiêu chuẩn này thường xuyên được cải thiện, có sự tham gia của các bên liên quan quốc tế trong chuỗi cung ứng. Ngày nay, nó là công cụ toàn cầu dựa trên các phương pháp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cập nhật và mới nhất, đồng thời được sáng kiến An toàn thực phẩm toàn – GFSI công nhận.

tu-van-chuyen-doi-brc-sang-brcgs-phien-ban-9BRCGS – Phiên bản 9 (BRCGS Food Issue 9)

Nó giúp các công ty lựa chọn và đánh giá các nhà cung cấp của họ, đồng thời cung cấp một khuôn khổ để quản lý tính an toàn, tính toàn vẹn, tính hợp pháp và chất lượng của sản phẩm trong ngành sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống HACCP và các chương trình tiền đề liên quan, bao gồm các yêu cầu của GMP (Thực hành sản xuất tốt) và GHP (Thực hành vệ sinh tốt).

Chứng nhận BRCGS tiêu chuẩn toàn cầu bao gồm đánh giá cơ sở, hệ thống vận hành và quy trình của công ty theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này thường xuyên được sửa đổi và việc duy trì chứng nhận đòi hỏi phải tuân thủ phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn.

Ngoài tiêu chuẩn toàn cầu cốt lõi về an toàn thực phẩm, còn có một loạt các mô-đun bổ sung có thể được thêm vào quy trình đánh giá thông thương bao gồm các khía cạnh như yêu cầu địa lý cụ thể hoặc mối quan tâm thị trường cụ thể.

Lợi ích của việc được chứng nhận BRCGS

Chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu BRCGS về an toàn thực phẩm bởi một Tổ chức nhận độc lập (bên thứ 3) là yêu cầu của hầu hết các nhà bán lẻ và chủ sở hữu thương hiệu, cũng như các nhà chế biến thực phẩm. Nhờ đạt chứng nhận BRCGS, doanh nghiệp của bạn có thể:

Cung cấp bằng chứng về cam kết và trong trường hợp xảy sự cố về an toàn thực phẩm, bảo vệ pháp lý trong khuôn khổ khái niệm “thẩm định”.

Xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý có khả năng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng/an toàn thực phẩm và tuân thủ pháp luật tại các quốc gia nơi thành phẩm được bán hoặc tiêu thụ.

Cung cấp một công cụ để cải thiện hiệu suất an toàn thực phẩm và phương để giám sát và đo lường hiệu quả an toàn thực phẩm.

Tạo điều kiện giảm lãng phí sản phẩm, làm lại và thu hồi.

Chuyển đổi BRC sang BRCGS – Phiên bản 9 (BRCGS Food Issue 9) như thế nào?

Các doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn BRC (BRC Food Issue 8) phải thực hiện những hoạt động sau để chuyển đổi cập nhật lên BRCGS – Phiên bản 9 (BRCGS Food Issue 9).

tu-van-chuyen-doi-brc-sang-brcgs-phien-ban-95 bước chuyển đổi BRC sang BRCGS

Bước 1: Đánh giá hệ thống đang áp dụng theo tiêu chuẩn mới BRCGS để xác định những điểm chưa phù hợp.

Bước 2: Tổ chức đào tạo và truyền đạt các điểm mới của tiêu chuẩn BRCGS – Phiên bản 9.

Bước 3: Cập nhật, xây dựng các hồ sơ, tài liệu và văn bản cần thiết cho hệ thống của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn sửa đổi.

Bước 4: Xác định hiệu lực của hệ thống quản lý (thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo).

Bước 5: Đăng ký đánh giá cấp chứng nhận BRCGS (Doanh nghiệp có thời gian 6 tháng để chuyển đổi từ BRC sang BRCGS kể từ ngay Phiên bản 9 có hiệu lực).

Chất Lượng Việt hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ chuyển đổi BRC sang BRCGS và tư vấn chứng nhận BRCGS. Hãy gọi ngay theo Hotline: 0901981789 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất. 

Tin tức liên quan

0901981789