Xuất khẩu chuối sang Trung Quốc: có 5 điểm lưu ý quan trọng

Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa.

5 điểm lưu ý quan trọng khi xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Nghị định thư xuất khẩu chuối sang Trung Quốc được ký kết sẽ mang lại lợi ích cho người trồng chuối và xuất khẩu chuối của Việt Nam.

Theo đó, việc ký Nghị định thư sẽ đảm bảo việc xuất khẩu chuối chính thức sang Trung Quốc ổn định, bền vững; đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định từ đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mang lợi ích cho người trồng chuối.

Đặc biệt, thực hiện tốt nội dung của Nghị định thư sẽ giảm tỷ lệ kiểm tra kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu, thông quan nhanh chóng, tạo thuận lợi cho nhà xuất khẩu, góp phần giảm ùn tắc ở cửa khẩu.

Ngoài ra, việc xuất khẩu chuối chính ngạch, sản phẩm chuối sẽ được tiêu chuẩn hóa, thúc đẩy quy mô lớn hơn, đảm bảo uy tín cho chuối của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Về lâu dài, việc này sẽ giúp sản xuất với quy mô lớn hơn, tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa người trồng chuối với nhau, giữa người trồng chuối và nhà đóng gói, doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy chuẩn, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

xuat-khau-chuoi-sang-trung-quoc-5-luu-y-quan-trong

Để xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, chuối phải đáp ứng quy định trong Nghị định thư đã được ký kết.

  1. Cụ thể, tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký với Bộ NN&PTNT, được cả Bộ NN&PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
  2. Dưới sự giám sát của Bộ NN&PTNT, tất cả vùng trồng đã đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP).
  3. Cơ sở đóng gói phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc có thể truy xuất ngược đến vùng trồng đã được cấp mã số.
  4. Lô chuối không nhiễm 05 loài đối tượng kiểm dịch thực vật mà Trung Quốc quan tâm. Tại cửa khẩu nhập của Trung Quốc kiểm tra theo quy định tại Nghị định thư.
  5. Ngoài ra, chuối xuất khẩu phải là chuối chưa chín, được thu hoạch trong vòng từ 10 – 16 tuần sau khi ra hoa. Thêm vào đó, ngoài đáp ứng nội dung trong Nghị định thư này còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu khác (như tiêu chuẩn sức khỏe con người, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc.

Trước đây khi chưa có Nghị định thư thì chuối xuất khẩu sang Trung Quốc từ vườn trồng và cơ sở đóng gói đăng ký với Cục Bảo vệ thực vật; đảm bảo không nhiễm các loài đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc và mỗi lô hàng xuất khẩu được được kiểm tra kiểm dịch thực vật và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Nghị định thư được ký kết đã có một số điểm mới như tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu sang Trung Quốc phải được cả Bộ NN&PTNT và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt; vườn trồng phải áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP); phải đảm bảo giám sát vườn trồng và quy trình tại cơ sở đóng gói; cơ sở đóng gói phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc có thể truy xuất ngược đến vùng trồng đã được cấp mã số; phải tiến hành kiểm dịch thực vật lấy mẫu 2% và phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc khi nhập khẩu vào Trung Quốc.

Chuối xuất khẩu sang Trung Quốc phải đáp ứng điều kiện gì?

Chuối tươi xuất khẩu là loại chuối xanh non được thu hoạch trong vòng 10-11 tuần sau khi ra hoa. Chuối chín hoặc chuối bị nứt vỏ sẽ không được xuất khẩu sang Trung Quốc.

xuat-khau-chuoi-sang-trung-quoc-5-luu-y-quan-trong

Chuối xuất khẩu sẽ phải tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc cũng như các yêu cầu nêu trong nghị định thư này, không nhiễm 7 đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn và yêu cầu khác (tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe con người, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc) không có trong nghị định thư cũng có thể được áp dụng cho chuối tươi của Việt Nam.

Tất cả các vùng trồng, cũng như các cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ NN&PTNT, được cả bộ này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt.

Tất cả vùng trồng phải lưu giữ hồ sơ giám sát và kiểm soát sinh vật dịch hại, hồ sơ này sẽ được cung cấp cho GACC khi có yêu cầu. Hồ sơ phòng trừ sinh vật gây hại bằng biện pháp hóa học phải ghi các thông tin cụ thể gồm tên thuốc, hoạt chất, ngày sử dụng và liều lượng sử dụng trong quá trình canh tác.

Chuối tươi Việt Nam được nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu của Trung Quốc được GACC cho phép nhập khẩu trái cây. GACC sẽ kiểm tra tất cả giấy tờ, hồ sơ liên quan.

Những lô hàng từ vùng trồng, cơ sở đóng gói chưa được phê duyệt sẽ không được nhập vào Trung Quốc. Đồng thời từ chối nhập khẩu, tiêu hủy hoặc áp dụng biện pháp xử lý thực vật khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, phát hiện lẫn đất, lá, không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Báo Dân Việt

Tin tức liên quan

0901981789