Yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc của thực phẩm

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế từ Thông tư 25/2019/TT-BYT. Liên quan đến các vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thì khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc, cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm sẵn sàng trích xuất,…

yeu-cau-moi-ve-truy-xuat-nguon-goc-cua-thuc-phamCơ sở sản xuất nước uống đóng chai bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc (Ảnh:ST)

Đối với cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm

Khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm sẵn sàng trích xuất và báo cáo được các thông tin sau đây:

1. Thông tin về lô sản xuất của sản phẩm thực phẩm:

  • Tên sản phẩm thực phẩm.
  • Số lô sản xuất của sản phẩm thực phẩm.
  • Số lượng sản phẩm thuộc lô sản phẩm thực phẩm đã sản xuất.
  • Ngày sản xuất của lô sản phẩm thực phẩm.
  • Hạn sử dụng đối với sản phẩm thực phẩm có quy định bắt buộc ghi hạn sử dụng.
  • Mã nhận diện sản phẩm thực phẩm (nếu có).
  • Nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến của lô sản phẩm thực phẩm: tên; các thông tin về nguồn gốc sản phẩm theo quy định đối với sản phẩm sản xuất trong nước; các thông tin về xuất xứ hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm nhập khẩu.
  • Bao bì, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm dùng để bao gói lô sản phẩm thực phẩm: tên; các thông tin về nguồn gốc sản phẩm theo quy định đối với sản phẩm sản xuất trong nước; các thông tin về xuất xứ hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm nhập khẩu.

2. Số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã xuất kho, còn tồn ở các kho của cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm.

3. Danh sách tên, địa chỉ của khách hàng, các đại lý phân phối sản phẩm thực phẩm (nếu có); số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã nhập, đã bán và còn tồn tại kho.

Đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm

Căn cứ theo điều 5 Thông tư 25/2019/TT-BYT  Yêu cầu về thông tin của hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm.

Các cơ sở kinh doanh sản phẩm thực cũng phải thực hiện truy xuất nguồn gốc (Ảnh:ST)

Khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm sẵn sàng trích xuất và báo cáo được các thông tin sau đây:

1. Tên, địa chỉ của cơ sở cung cấp sản phẩm thực phẩm cho cơ sở kinh doanh.

2. Thông tin về loại sản phẩm thực phẩm, số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm đã nhập, đã bán và còn tồn ở kho cơ sở kinh doanh.

3. Danh sách tên, địa chỉ của khách hàng, các đại lý phân phối sản phẩm thực phẩm (nếu có); số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã nhập, đã bán và còn tồn tại kho.

02 trường hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân về sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn của cơ sở.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm không bảo đảm an toàn khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tin liên quan: 

Tin tức liên quan

0901981789