Yêu cầu về vùng trồng, cơ sở đóng gói dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày 16/4/2024, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt đã ký Văn bản số 870/BVTV-HTQT gửi Sở NNPTNT các tỉnh; các tổ chức, cá nhân đóng gói, xử lý kiểm dịch thực vật và xuất khẩu; các hiệp hội ngành hàng; các đơn vị kiểm dịch thực vật về thực hiện Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu dưa hấu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Văn bản nêu rõ, nhằm chuẩn hóa quy định liên quan đến xuất khẩu dưa hấu quả tươi sang Trung Quốc, Bộ NNPTNT Việt Nam (sau đây gọi tắt là MARD) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (sau đây gọi tắt là GACC) đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 12 năm 2023. Nghị định thư sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2024.

Theo nghị định thư, việc đăng ký tất cả các vùng trồng cũng như các cơ sở đóng gói dưa hấu nếu muốn xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với MARD và được cả MARD và GACC phê duyệt. Thông tin đăng ký phải bao gồm tên, địa chỉ và mã số, để 2 khi phát hiện có sản phẩm không tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thư này thì có thể truy xuất nguồn gốc một cách chính xác. Trước khi bắt đầu xuất khẩu, MARD phải gửi cho GACC danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói đã đăng ký để phê duyệt, danh sách này sau đó sẽ được cập nhật thường xuyên. Danh sách này sẽ được đăng tải trên website của GACC.

Yêu cầu về quản lý vùng trồng dưa hấu:

Quản lý vùng trồng dưa hấu phải dưới dự giám sát của MARD, tất cả vùng trồng đã đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, áp dụng quy trình VietGAP và đảm bảo các điều kiện vệ sinh như duy trì tốt môi trường sản xuất tốt cách xa nguồn gây ô nhiễm, loại bỏ ngay những quả thối hỏng. Phải áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bao gồm giám sát sinh vật gây hại và thực hiện các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại bao gồm kiểm soát hóa học, vật lý hoặc sinh học,…

Xem thêm: Tư vấn thủ tục cấp mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu Trung Quốc (Update 2024)

MARD phải thực hiện chương trình quản lý để giám sát các loài sinh vật hại là đối tượng kiểm dịch thực vật tại vùng trồng mà Trung Quốc quan tâm trong suốt vụ sản xuất dưa hấu đối với các vùng trồng. Để giám sát và thu thập sinh vật gây hại, ngoài biện pháp kiểm tra bằng mắt thường, sẽ áp dụng một số biện pháp hóa – lý tại vùng trồng như: sử dụng bẫy pheromone hoặc bẫy dính màu vàng để giám sát ruồi đục quả. Đối với vi khuẩn Acidovorax avenae subsp. Citrulli và Phenacoccus solenopsis, phải tiến hành điều tra thực địa 15 ngày/lần từ giai đoạn cây con đến khi thu hoạch.

Các hoạt động giám sát và quản lý vùng trồng phục vụ xuất khẩu phải được thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật am hiểu về lĩnh vực kiểm dịch thực vật và cán bộ kỹ thuật phải được MARD hoặc đơn vị do MARD ủy quyền tập huấn.

Tất cả vùng trồng phải lưu giữ hồ sơ giám sát quá trình canh tác và kiểm soát sinh vật gây hại. Hồ sơ giám sát này sẽ được cung cấp cho GACC khi có yêu cầu. Hồ sơ phòng trừ sinh vật gây hại bằng các biện pháp hóa học phải ghi chép đầy đủ các thông tin cụ thể, bao gồm tên thuốc, hoạt chất, ngày sử dụng và liều lượng sử dụng trong quá trình canh tác.

Yêu cầu đối với cơ sở đóng gói dưa hấu:

MARD sẽ giám sát quy trình sơ chế và đóng gói dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc đối với các cơ sở đóng gói.

Cơ sở đóng gói phải có nền đất cứng, vệ sinh sạch sẽ, có khu chứa nguyên liệu và kho thành phẩm. Các khu chế biến, xử lý, bảo quản và khu chức năng phải riêng biệt, được bố trí hợp lý và tách biệt với khu vực sinh hoạt.

Trong quá trình đóng gói, cơ sở phải có quy trình lựa chọn, phân loại và có biện pháp làm sạch vỏ quả dưa hấu để loại bỏ quả bị bệnh, thối hỏng hoặc biến dạng, lá, cành, tàn dư thực vật và đất.

Vật liệu, bao bì đóng gói dưa hấu phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chưa qua sử dụng và tuân thủ các yêu cầu của Trung Quốc. Vật liệu đóng gói bằng gỗ phải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc tế số 15 về các biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPM 15).

Dưa hấu ngay sau khi đóng gói phải được bảo quản trong kho chứa hoàn toàn tách biệt với những loại quả khác để ngăn ngừa lây nhiễm sinh vật gây hại.

Trên mỗi hộp/kiện hàng phải dán nhãn bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, gồm tên quả, giống, nước xuất khẩu, nơi sản xuất, tên hoặc mã số vùng trồng, tên hoặc mã số cơ sở đóng gói… Đồng thời, trên hộp/kiện hàng phải ghi dòng chữ “Exported to the People’s Republic of China” hoặc dòng chữ (输往中华人民 共和国).

Trước khi xếp hàng, cơ sở phải kiểm tra độ sạch của công-ten-nơ chứa dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc. Công-ten-nơ phải được niêm phong và đảm bảo niêm phong còn nguyên vẹn khi đến cửa khẩu nhập của Trung Quốc.

Cơ sở đóng gói đã đăng ký phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc có thể truy xuất ngược đến vùng trồng, hệ thống phải bao gồm thông tin ngày sơ chế, đóng gói, tên hoặc số đăng ký vùng trồng, ngày xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu, nước nhập khẩu, số công-ten nơ và các thông tin khác.

Tin tức liên quan

0901981789