07 bước xây dựng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Giới thiệu ISO 14001:2015

Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo ra cơ hội đòn bẩy cho lợi ích của cả tổ chức và môi trường của tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là loại tiêu chuẩn có tên đầy đủ đó là Hệ thống quản lý môi trường. Đây là bộ các tiêu chuẩn có liên quan đến vấn đề quản lý môi trường. Nhằm hỗ trợ tối đa cho những tổ chức, có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu của mình đến môi trường. Tuân thủ những quy định của pháp luật cũng như những chính sách môi trường khác.

Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tiêu chuẩn hướng dẫn cách sở hữu hệ thống quản lý môi trường tốt nhất. Và cách giải quyết các khía cạnh quản lý môi trường đặc biệt. Bộ tiêu chuẩn này có mục tiêu chính đó chính là nâng cao hiệu quả của việc quản lý môi trường trong doanh nghiệp. Mang đến các công cụ hữu ích để có thể sử dụng chi phí hiệu quả, linh hoạt nhất, đồng thời phản ánh các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt nhất. Tiếp nhận các thông tin có liên quan đến môi trường xung quanh.

7-buoc-xay-dung-tieu-chuan-iso-140012015

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 đối với doanh nghiệp của bạn:

 • Lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí
 • Nâng cao hình ảnh công ty và sự tín nhiệm
 • Theo dõi và kiểm soát hiệu quả của hoạt động đối với môi trường, bây giờ và trong tương lai
 • Tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện tại và trong tương lai
 • Nhân viên thân thiết với môi trường
 • Bảo vệ tài sản và cổ đông của công ty
 • Phát triển tiếp cận đối tác kinh doanh và khách hàng tiềm năng
 • Đưa ra những giá trị đích thực thông qua việc tăng cường các cơ hội tiếp thị

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 cho khách hàng của bạn:

 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ
 • Thành lập lòng tin và sự tín nhiệm
 • Giảm khiếu nại
 • Ngăn ngừa ô nhiễm và giảm lãng phí
 • Đảm bảo cho khách hàng quan tâm tích cực đến hoạt động môi trường mà họ đang làm việc với một công ty quảng bá một đạo đức môi trường chung.

7 bước xây dựng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Bước 1: Xây dựng chính sách môi trường

 • Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo và thành lập nhóm thực hiện dự án cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • Trang bị những kiến thức cơ bản về môi trường; cũng như những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn ISO 14001 cho ban lãnh đạo
 • Tiến hành đánh giá ban đầu về môi trường
 • Lập kế hoạch thực hiện
 • Xây dựng chính sách về môi trường. Cam kết của ban lãnh đạo và tuyên bố cam kết này với các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, tổ chức
 • Xem xét, phân tích các khía cạnh môi trường. Cũng như tìm hiểu về các ảnh hưởng của môi trường. So sánh với những yêu cầu, những quy định hiện hành của pháp luật
 • Đặt ra các mục tiêu và chương trình cụ thể về vấn đề quản lý môi trường.

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý môi trường

 • Trang bị đầy đủ những kiến thức chi tiết về yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 cho ban lãnh đạo cũng như nhóm thực hiện dự án
 • Xây dựng chương trình khung về vấn đề quản lý môi trường
 • Lập kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và công việc cụ thể cho cán bộ chuyên trách để xây dựng hệ thống
 • Tổ chức lớp đào tạo về kỹ năng soạn văn bản và hệ thống tài liệu
 • Xây dựng sổ tay về việc quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và điều hành

 • Đảm bảo các thành viên trong tổ chức có nhận thức đầy đủ. Để thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO một cách có hiệu quả
 • Sử dụng những kỹ thuật năng suất xanh để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường
 • Kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp, tổ chức. Thực hiện những hành động cần thiết. Đảm bảo có thể phù hợp với yêu cầu, quy trình và sổ tay quản lý môi trường tiêu chuẩn.

Bước 4: Kiểm tra và hành động khắc phục

 • Đào tạo, hướng dẫn vận hành và áp dụng
 • Thu thập thông tin phản hồi, hiệu chỉnh văn bản
 • Triển khai áp dụng vào thực tiễn

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo về quá trình xây dựng ISO 14001:2015

 • Trang bị đầy đủ cho lãnh đạo và những cán bộ chủ chốt của tổ chức các kiến thức về đánh giá nội bộ quản lý môi trường.
 • Thiết lập một hệ thống đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
 • Thực hiện đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Báo cáo kết quả đánh giá để ban lãnh đạo xem xét và thực hiện những biện pháp khắc phục.

Bước 6: Đánh giá và cấp giấy chứng nhận

 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đánh giá trước chứng nhận nhằm mục đích đảm bảo chất lượng của hệ thống quản lý môi trường
 • Lựa chọn cơ quan cấp chứng nhận và đăng ký cấp chứng nhận ISO 14001
 • Cơ quan chứng nhận thực hiện đánh giá hồ sơ và thực trạng của doanh nghiệp, tổ chức
 • Xem xét kết quả đánh giá và thi hành những biện pháp khắc phục đối với các điểm đánh giá không phù hợp
 • Nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001.

Bước 7: Cải tiến xây dựng ISO 14001:2015

 • Thực hiện các buổi đánh giá nội bộ
 • Thực hiện những hành động khắc phục
 • Thực hiện đánh giá giám sát kết quả áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Tổ chức những kỳ họp xem xét của ban lãnh đạo
 • Cải tiến không ngừng hệ thống ISO 14001 của doanh nghiệp, tổ chức.

Tin tức liên quan

0901981789