Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý môi trường nhằm giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường của doanh nghiệp mình. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức. Nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

tieu-chuan-iso-14001Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Lịch sử phát triển của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

tieu-chuan-iso-14001

Đối tượng áp dụng

Bất cứ tổ chức có sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng tới môi trường cũng cần phải nhận thức về ISO 14001:2015.

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận,… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các yếu tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Về mặt quản lý:

  • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện
  • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường
  • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Tạo dựng thương hiệu:

  • Nâng cao hình ảnh của tổ chức doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng
  • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001.

Về mặt tài chính

  • Việc thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý môi trường sẽ tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào. Bao gồm nước, năng lượng, nguyên vật liệu, hóa chất,… Sự tiết kiệm này sẽ trở nên quan trọng và có ý nghĩa nếu nguyên vật liệu là nguồn khan hiếm như điện, than, dầu.

Các bước để xây dựng ISO 14001:2015

Bước 1: Xây dựng chính sách môi trường
Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý môi trường
Bước 3: Thực hiện và điều hành
Bước 4: Kiểm tra và hành động khắc phục
Bước 5: Xem xét của lãnh đạo
Bước 6: Đánh giá và cấp giấy chứng nhận
Bước 7: Duy trì hệ thống

Tin tức liên quan

0901981789