Bắt buộc Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT​ quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Bắt buộc truy xuất nguồn gốc áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nào?

Ngày 30/08/2019  Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 16/10/2019.

Như vậy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nào là thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế?  Và đảm bảo thực hiện truy xuất nguồn gốc theo những yêu cầu nào?

bat-buoc-truy-xuat-nguon-gocNhóm phụ gia, hương liệu

1. Đối tượng áp dụng bắt buộc truy xuất nguồn gốc

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm. Hoặc có hoạt động liên quan đến bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế tại Việt Nam.

Và cụ thể dưới đây là quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Sản xuất, kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, nhóm thực phẩm dưới bắt buộc truy xuất nguồn gốc.

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM – HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

STTTên sản phẩm/ nhóm sản phẩmGhi chú
1Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2Thực phẩm chức năng
3Các vi chất bổ sung vào thực phẩm
4Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
5Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmTrừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó
6Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm

Trong Thông tư 25/2019/TT-BYT , Bộ Y tế cũng đưa ra 3 nguyên tắc truy xuất nguồn gốc cụ thể:

  1. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm theo nguyên tắc “một bước trước – một bước sau”  là việc theo dõi và nhận diện được công đoạn sản xuất trước và công đoạn sản xuất sau trong cơ sở sản xuất; cơ sở sản xuất, kinh doanh trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đối với sản phẩm thực phẩm.
  2. Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm được thực hiện theo lô sản phẩm. Có thể bao gồm việc truy xuất cả lô nguyên liệu có liên quan dùng để sản xuất, chế biến lô sản phẩm thực phẩm.
  3. Thông tin sử dụng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn được lấy từ hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thiết lập và các thông tin khác có liên quan.

Theo đó, liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện:

3. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

  1. Lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc lưu giữ đầy đủ thông tin về lô sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối.
  2. Lưu trữ, duy trì dữ liệu tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của lô. 24 tháng kể từ ngày sản xuất lô sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu chứa đựng. Không bắt buộc ghi hạn sử dụng đối với dụng cụ hay vật liệu chứa đựng.
  3. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về cơ quan có thẩm quyền tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  4. Phân tích, xác định nguyên nhân gây mất an toàn đối với lô sản phẩm phải truy xuất. Trường hợp sản phẩm không đảm bảo an toàn phải thu hồi và xử lý.
  5. Áp dụng hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo mã nhận diện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tin tức liên quan

0901981789