Đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào?

Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm chưa bao giờ được quan tâm và trở nên cấp thiết nhiều như hiện nay khi mà nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đã được cấp giấy chứng nhận nhưng lại không duy trì tuân thủ theo quy định. Thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thực hiện như sau:

Hồ sơ đăng ký

Để được chứng nhân là cơ sở sản xuất thực phẩm hợp pháp, cần thực hiện:

 • Trước tiên bạn liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng quận (huyện) để tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở (tùy vào loại hình doanh nghiệp mà bên bạn đăng ký để thực hiện chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký doanh nghiệp).

Bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 4. Hồ sơ xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 5. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

chung-nhan-an-toan-thuc-phamMẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tải về Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại đây

Lưu ý: Theo Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP có Quy định về Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi:

Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận:

 • Thực hành sản xuất tốt (GMP)
 • Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
 • Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS)
 • Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC)
 • Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

a. Thẩm xét hồ sơ

 • Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;
 • Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ.

b. Thẩm định cơ sở

 • Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền;
 • Nội dung thẩm định cơ sở:

+ Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định;

+ Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở với hồ sơ và theo quy định. Lập Biên bản thẩm định theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 • Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.
 • Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước.
 • Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày cấp.

Để có thêm nhiều thông tin cần thiết khác các bạn có thể truy cập vào Website clv.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0901.981.789 để được tư vấn.

Tin tức liên quan

0901981789