Chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa (2024)

Giấy chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa là một trong các bằng chứng cụ thể để các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất chứng minh sản phẩm được sản xuất an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm. Chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa theo TCVN 7527:2005.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính vân hoa sản xuất theo phương pháp cán với kích thước danh nghĩa của nhà sản xuất, dùng cho xây dựng.

Chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm kính phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7527:2005 và được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp chuẩn.

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy kính phủ phản quang QCVN 16:2023/BXD

Phương pháp thử

1. Đo chiều dài và chiều rộng

 • Dụng cụ đo: Thước đo chiều dài có thang chia đến mm, thước góc 90 độ.
 • Cách đo: Sử dụng thước góc 90 độ để vẽ và đo chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật lớn nhất trong diện tích tấm kính mẫu và xác định sai lệch.

2. Đo chiều dày

 • Dụng cụ đo: Panme đầu đo có dạng hình đĩa đường kính (50 ± 5) mm, chính xác đến 0,01mm.
 • Cách đo: Dùng panme đo tại điểm giữa các cạnh của tấm kính, cách mép kính khoảng 50mm. Chiều dày của tấm kính là giá trị trung bình của các lần đo.

3. Xác định độ cong vênh, kích thước vết lồi lõm của tấm kính: theo TCVN 7219 : 2002.

4. Xác định các khuyết tật ngoại quan

 • Dụng cụ: Thước có độ chính xác đến 0,1 mm; Giá đỡ để giữ tấm kính theo chiều thẳng đứng; Phông màu ghi đục.
 • Cách thực hiện: Tấm kính được dựng đứng trên giá đỡ cách phông 3m, điểm quan sát cách phía trước tấm kính 1,5m trong điều kiện ánh sáng khuyếch tán. Các khuyết tật nhìn thấy được đánh dấu, sau đó được đo bằng thước.

5. Xác định sai lệch vân hoa

Xác định độ lệch vân hoa: Khi mẫu vân hoa có dạng lưới nhỏ, độ lệch của vân hoa được xác định bằng tỷ số giữa giá trị lệch X đo được và toàn bộ chiều dài của khuyết tật lệch.

Xác định độ biến dạng vân hoa: Khi mẫu vân hoa không phải là dạng lưới nhỏ, độ biến dạng vân hoa P, được xác định theo công thức sau: P = x 100

Trong đó:

 • P là độ biến dạng vân hoa, tính bằng %;
 • h là kích thước thực tế của vân hoa đo được theo chiều lớn nhất của mẫu, tính bằng mm;
 • h0 là kích thước thiết kế của mẫu vân hoa theo chiều đã đo, tính bằng mm.

6. Báo cáo kết quả

Kết quả kiểm tra ngoại quan tấm kính được ghi trên báo cáo thử nghiệm với đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên và loại kính;
 • Tên cơ sở sản xuất;
 • Các kết quả kiểm tra ngoại quan theo tiêu chuẩn này;
 • Các thông tin khác có liên quan đến quá trình kiểm tra;
 • Người tiến hành kiểm tra;
 • Ngày tháng và nơi kiểm tra;
 • Viện dẫn tiêu chuẩn này.

Tham khảo: Đối tượng nào được phép tham gia thị trường Carbon?

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa

Bước 1: Tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận hợp chuẩn và thông tin về sản phẩm, thông số kỹ thuật, quy trình sản xuất sản phẩm của khách hàng.

Bước 2: Xác định các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm, hỗ trợ khách hàng gửi mẫu ở phòng kiểm nghiệm đủ năng lực.

Bước 3: Xây dựng hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

Bước 4: Hướng dẫn khách hàng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo TCVN 7527:2005.

Bước 5: Tư vấn hoàn thiện cơ sở vật chất, nội quy tại doanh nghiệp.

Bước 6: Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng- kính cán vân hoa theo TCVN 7527:2005.

Bước 7: Khắc phục lỗi sau đánh giá (nếu có).

Bước 8: Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng – kính cán vân hoa.

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, Chất lượng Việt hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian triển khai phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiến độ triển khai trong nội bộ doanh nghiệp, kết quả đánh giá điều kiện nhà xưởng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian trả kết quả phân tích của phòng kiểm nghiệm. Một khung thời gian thông thường như sau:

 • Đánh giá chứng nhận + kiểm nghiệm mẫu: 15 đến 30 ngày.
 • Công bố hợp chuẩn sản phẩm: 15 đến 20 ngày.

Chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và cắt giảm chi phí do sai lỗi.
 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn chính là thành phần hồ sơ cần thiết, để vật liệu doanh nghiệp sản xuất được lưu thông trên thị trường.
 • Cũng như giấy chứng nhận hợp quy, việc đạt được giấy chứng nhận hợp chuẩn giúp bạn dễ dàng lấy lợi thế cạnh tranh trên thị trường so với các sản phẩm chưa được chứng nhận hợp quy cùng loại, từ đó thu hút khách hàng và dễ dàng đạt được niềm tin từ đối tác, nhà phân phối, các bên quan tâm khác.
 • Tuy là tiêu chuẩn tự nguyện, nhưng chứng nhận hợp chuẩn thể hiện rằng doanh nghiệp đã đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của pháp luật, khẳng định chất lượng vật liệu do mình cung cấp.
 • Sử dụng chứng nhận hợp chuẩn và dấu hợp chuẩn là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường tiềm năng, gia tăng cơ hội phát triển, tăng trưởng doanh thu.

Chất lượng Việt cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy vật liệu xây và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn sau chứng nhận. Ngoài ra, CLV còn có năng lực tư vấn chứng nhận tại nhiều lĩnh vực khác như: chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy VLXDISO 9001:2015ISO 22000:2018ISO 14001:2015ISO 13485:2016,… Chứng nhận VietGAPChứng nhận sản phẩm hữu cơ,…

Tin tức liên quan

0901981789