Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em mới nhất theo QCVN 03:2019

Kể từ ngày 31/12/2019, đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy và Gắn dấu hợp quy theo QCVN 03:2019/BKHCN. Nắm bắt được thông tin đó, Chất Lượng Việt đã cho ra bài viết này để thuận tiện cho quý độc giả tìm hiểu chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em.

chung-nhan-hop-quy-do-choi-tre-em-theo-qcvn-03-2019Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

Danh mục đồ chơi trẻ em phải bảo đảm các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật này

STTMã HSTên sản phẩm theo mã HS
1Xe đạp đồ chơi: xe ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh, xe của búp bê;9503.00.10
2Búp bê có hoặc không có trang phục;9503.00.21
3Bộ phận và phụ kiện: Quần áo và phụ kiện quần áo; giầy và mũ9503.00.22
4Loại khác9503.00.29
5Xe điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ kiện khác của chúng9503.00.30
6Các mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ (scale) và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành9503.00.40
7Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng khác, bằng mọi loại vật liệu trừ nhựa (plastic)9503.00.50
8Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người9503.00.60
9Các loại đồ chơi đố trí (puzzles)9503.00.70
10Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói; bộ đồ chơi in hình; bộ đồ chơi đếm (abaci); máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi9503.00.91
11Dây nhảy9503.00.92
12Hòn bi9503.00.93
13Các đồ chơi khác bằng cao su9503.00.94
14Loại khác9503.00.99

Chứng nhận hợp quy

1. Đối với đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước:

  • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em.

Hoặc:

  • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em trong trường hợp cơ sở sản xuất không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo Phương thức 5.

chung-nhan-hop-quy-do-choi-tre-em-theo-qcvn-03-2019

2. Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu:

  • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa đối với từng lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu trong trường hợp lô đồ chơi trẻ em chưa được chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

Hoặc:

  • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài khi có yêu cầu từ phía cơ sở sản xuất nước ngoài theo quy định tại điểm a) mục 4.4.2.

Bạn có thể xem Thông tư 09/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 03:2019/BKHCN tại đây: https://clv.vn/qcvn-03-2019-bkhcn-quy-chuan-ve-an-toan-do-choi-tre-em/ Tải xuống

Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy của Chất Lượng Việt

Bước 1: Đánh giá sơ bộ các điều kiện và giấy tờ doanh nghiệp hiện có;

Bước 2: Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến Chứng nhận hợp chuẩn, Chứng nhận hợp quy;

Bước 3: Ký hợp đồng với khách hàng;

Bước 4: Xây dựng Hồ sơ chứng nhận và thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy;

Bước 5: Đánh giá tại doanh nghiệp;

Bước 6: Cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho khách hàng.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy có giá trị không quá 3 năm.

Thời gian thực hiện

  • Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em: 30 – 45 ngày
  • Công bố hợp quy: 10 – 30 ngày

Hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn chứng nhận Chất Lượng Việt – nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em.

Tin tức liên quan

0901981789