Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ký ban hành Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ. Đây là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm keo dán gỗ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể QCVN 03-01:2018/BNNPTNT.

chung-nhan-hop-quy-keo-dan-goKeo dán gỗ

Keo dán gỗ là gì?

Đây là một chất kết dính được sử dụng để liên kết chặt các mảnh gỗ với nhau. Nhiều chất đã được sử dụng làm keo dán. Có những loại keo dán gỗ phổ biến: Keo sữa dán gỗ; Keo dán gỗ A-B – Hay còn gọi là keo Epoxy; Keo dán gỗ CA (Cyanoacrylates); Keo dán gỗ PU (Polyurethanes),…

Tại sao cần chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Ngày 27/12/2018 , Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT – Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ QCVN 03-01:2018/BNNPTNT. Theo đó, kể từ ngày 01/07/2019 , các sản phẩm keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật.

Phương thức đánh giá hợp quy đúng chuẩn

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn phương thức đánh giá 5 hoặc phương thức đánh giá 7

Chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5

  • Áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
  • Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất; giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 7

  • Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm.
  • Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

chung-nhan-hop-quy-keo-dan-goChứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm keo dán gỗ dùng trong chế biến gỗ

Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

  • Phải ghi nhãn và công bố đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cho tất cả các bao gói sản phẩm. Việc ghi nhãn sản phẩm thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa.
  • Quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng); vận chuyển, bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm đó.

Quy trình chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

chung-nhan-hop-quy-keo-dan-go

Quy công bố chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Hồ sơ công bố hợp quy

  • Bản công bố hợp quy
  • Bản mô tả chung về sản phẩm
  • Chứng chỉ chứng nhận hợp quy

Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn

Tin tức liên quan

0901981789