Chứng nhận VietGAP là gì? Thủ tục cấp giấy chứng nhận VietGAP (2021)

Các nhà sản xuất đang đẩy mạnh áp dụng thực hiện sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), đã có hàng trăm nghìn héc-ta cây trồng được chứng nhận VietGAP, nhằm tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ nhu cầu thị trường. Bởi vì hiện nay, những người tiêu dùng chúng ta đang rất quan tâm đến hành trình “từ nhà ra chợ” của những sản phẩm nông nghiệp sạch, thực phẩm an toàn.

Vậy chứng nhận VietGAP là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về VietGAP, đồng thời hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận VietGAP cho doanh nghiệp bạn?

Chứng nhận VietGAP là gì?

VietGAP là viết tắt Vietnamese Good Agricultural Practices là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

chung-nhan-vietgap

VietGAP gồm tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tiêu chí đánh giá chứng nhận VietGAP

4 tiêu chí để làm căn cứ đánh giá doanh nghiệp đạt giấy chứng nhận VietGAP 

Tiêu chí 1: Về kỹ thuật sản xuất

Yêu cầu về kỹ thuật sản xuất là tiêu chí đặt ra đầu tiên của chứng nhân VietGAP mà doanh nghiệp phải đạt được. Trong đó bao gồm: phương thức canh tác, thu hoạch cũng như những tiêu chuẩn về hạt giống (trồng trọt), con giống (thủy sản, chăn nuôi), nguồn nước, nguồn đất.

Tiêu chí 2: Về môi trường làm việc

Môi trường làm việc phải có đầy đủ tiêu chuẩn an toàn lao động cần thiết mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động, bảo vệ tốt nhất cho người lao động về sức khỏe.

Tiêu chí 3: Về an toàn thực phẩm

Đảm bảo an toàn thực phẩm là tiêu chí rất quan trọng để doanh nghiệp bạn có thể đạt chứng nhận VietGAP. Để đảm bảo được về chất lượng thực phẩm trong toàn bộ khâu canh tác, doanh nghiệp phải đảm bảo thực phẩm không bị ô nhiễm, không được sử dụng các chất bảo quản, dư lượng kháng sinh, chỉ được sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép theo quy định.

Tiêu chí 4: Về nguồn gốc sản phẩm

Các sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP phải truy xuất được nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo về chất lượng cũng như giúp cho việc kiểm tra xuất xứ sản phẩm.

Phân loại lĩnh vực áp dụng VietGAP

VietGAP được chia thành 3 nhóm

chung-nhan-vietgap

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận VietGAP

Hồ sơ đăng ký

Doanh nghiệp đăng ký cấp giấy chứng nhận VietGAP cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP. Nếu trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm sản xuất, diện tích sản xuất).
  • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản.
  • Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định.

Hiệu lực chứng nhận VietGAP

Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Trong 3 năm này, sẽ có các cuộc đánh giá giám sát định kỳ thường niên 12 tháng 1 lần. Do đó, doanh nghiệp cần chú ý duy trì các quy trình sản xuất đúng theo các yêu cầu quy định để đảm bảo giấy chứng nhận có giá trị trong thời gian còn hiệu lực.

Tin tức liên quan

0932521368