Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789