Hồ sơ, thủ tục chứng nhận chủng loại gạo thơm

Gạo thơm được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có chứng nhận chủng loại goại thơm; có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU).

Căn cứ pháp lý

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), EU cam kết dành hạn ngạch thuế quan cho Việt Nam đối với gạo là 80.000 tấn/năm. Tuy nhiên, hạn ngạch 80.000 tấn gạo xuất khẩu vào EU hàng năm không do Việt Nam phân bổ mà EU sẽ trực tiếp phân bổ cho các doanh nghiệp nhập khẩu của họ.

huong-dan-ho-so-chung-nhan-chung-loai-gao-thom

Trong đó, có 20.000 tấn gạo đã chà xát, 30.000 tấn gạo đã xay và 30.000 tấn gạo thơm, và chỉ cấp cho 23 chủng loại gạo thơm của Việt Nam được vào thị trường EU.

Riêng đối với 30.000 tấn gạo thơm kể từ khi đàm phán với Việt Nam, EU cũng đã có một số nguyên tắc nhất định đó là phải có giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm, tức là ngoài chứng nhận xuất xứ và EU còn yêu cầu một loại giấy gọi là giấy chứng nhận đúng chủng loại (Authenticity certificate) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh sách chủng loại gạo thơm bao gồm

Có 9 chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch bao gồm: Jasmine 85; ST 5; ST 20; Nàng Hoa 9; VĐ 20; RVT; OM 4900; OM 5451; Tài nguyên Chợ Đào.

Điều kiện để gạo thơm đạt chứng nhận chủng loại gạo thơm

Có 2 điều kiện chủng loại gạo thơm được chứng nhận:

  1. Gạo thơm được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng (tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố).
  2. Lô ruộng lúa thơm được kiểm tra đảm bảo độ thuần giống (% số cây) không nhỏ hơn 95%.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm

  1. Đơn đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm (quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này).
  2. Kê khai đầy đủ thông tin vào Mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm (quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này).
  3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Biên bản kiểm tra lô ruộng lúa thơm theo mẫu (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).
  4. Văn bản thỏa thuận chuyển giao Biên bản kiểm tra lô ruộng lúa thơm trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm không đứng tên trong Biên bản kiểm tra lô ruộng lúa thơm.

Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. TẢI VỀ

huong-dan-ho-so-chung-nhan-chung-loai-gao-thom

Trình tự thực hiện đăng ký chứng nhận chủng loại gạo thơm

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Cục Trồng trọt.
  • Trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Cục Trồng trọt kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
  • Trường hợp nộp qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được kê khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;
b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận chủng loại gạo thơm theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tin tức liên quan

0901981789