ISO 17088:2021 Nhựa – Tái chế hữu cơ – Thông số kỹ thuật cho nhựa có thể phân hủy

Quản lý chất thải rắn là một vấn đề ngày càng được quan tâm trên toàn thế giới. Các quốc gia đang cố gắng chuyển hướng nhiều vật liệu hơn khỏi việc xử lý (bãi chôn lấp và đốt mà không thu hồi năng lượng) bằng cách thực hiện các tùy chọn thu hồi khác nhau để biến chất thải thành vật dụng có thể sử dụng được. Công nghệ thu hồi nhựa bao gồm thu hồi vật liệu (tái chế cơ học, tái chế hóa học hoặc tái chế nguyên liệu và tái chế sinh học hoặc hữu cơ) và thu hồi năng dưới dạng nhiệt có thể sử dụng trong điều kiện đốt chát được kiểm soát.

Tiêu chuẩn ISO 17088:2021 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 17088:2021 là tiêu chuẩn quốc tế về Nhựa – Tái chế hữu cơ – Thông số kỹ thuật cho nhựa có thể phân hủy. Tiêu chuẩn ra đời nhằm mục đích xác định chính xác nhựa có thể phân hủy và các sản phẩm có thể phân hủy được làm từ nhựa, có thể được phục hồi bằng cách tái chế hữu cơ sẽ không để lại bất kỳ dư lượng dai dẳng hoặc nguy hiểm nào.

iso-17088-2021-nhua-tai-che-huu-co-thong-so-ky-thuat-cho-nhua-co-the-phan-huyISO 17088:2021 Nhựa – Tái chế hữu cơ – Thông số kỹ thuật cho nhựa có thể phân hủy

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 17088:2021

ISO 17088:2021 quy định các quy trình và yêu cầu đối với nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa phù hợp để thu hồi thông qua tái chế hữu cơ. Bốn khía cạnh sau đây sẽ được giải quyết:

  • Sự phân hủy trong quá trình ủ phân
  • Phân hủy sinh học hiếu khí cuối cùng
  • Không có tác dụng phụ của phân hữu cơ đối với các sinh vật trên cạn
  • Kiểm soát các thành phần

Bốn khía cạnh này phù hợp để đánh giá tác động đối với quá trình ủ phân cong nghiệp.

Tiêu chuẩn này nhằm mục đích sử dụng làm cơ sở cho các hệ thống ghi nhãn và công bố đối với các vật liệu và sản phẩm nhựa có thể phân hủy được.

Tiêu chuẩn này không cung cấp thông tin về các yêu cầu đối với khả năng phân hủy sinh học của nhựa mà cuối cùng sẽ thải ra môi trường dưới dạng rác thải. Tiêu chuẩn này cũng không áp dụng cho xử lý sinh học do các hộ gia đình thực hiện trong các cơ sở lắp đặt nhỏ.

Lưu ý 1: Việc thu hồi nhựa có thể phân hủy được thông qua quá trình ủ phân có thể được thực hiện trong các điều kiện được tìm thấy trong các quy trình ủ phân công nghiệp được quản lý tốt, trong đó nhiệt độ, hàm lượng nước, điều kiện hiếu khí, tỷ lệ cacbon/nitơ và điều kiện xử lý được tối ưu hóa. Những điều kiện như vậy thường thu được trong các nhà máy ủ phân công nghiệp và đô thị. Trong những điều kiện này, nhựa có thể phân hủy được sẽ phân hủy và phân hủy sinh học với tốc độ tương đương với túi giấy kraft và thức ăn thừa.

Lưu ý 2:  “Có thể ủ phân” hoặc “có thể ủ phân tại các cơ sở ủ phân công nghiệp và đô thị” là những cách diễn đạt được coi là tương đương với khả năng tái chế hữu cơ cho các mục đích của tiêu chuẩn này.

Tin tức liên quan

0901981789