Quốc hội thông qua luật trồng trọt năm 2018

Chiều 19/11, nhất trí cao với Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Trồng trọt với 455 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,81% tổng số đại biểu Quốc hội.

 • Cơ quan ban hành: Quốc hội.
 • Ngày ban hành: 19/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
 • Văn bản hết hiệu lực: Pháp lệnh về giống cây trồng 2004 số 15/2004/PL-UBTVQH11

luat-trong-trot-nam-2018Toàn cảnh phiên họp

Những quy định chung

Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt. Luật trồng trọt 2018 bao gồm 7 chương và 84 điều. Luật có một số nội dung quan trọng như sau:

 • Luật quy định rõ các nguyên tắc trong hoạt động trồng trọt
 • Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt
 • Phân bón phải được khảo nghiệm trước khi lưu hành
 • Việc lưu mẫu giống cây trồng
 • Điều kiện mua bán phân bón

Điểm mới của Luật trồng trọt năm 2018

Ngoài ra, được gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là quy định mới tại Luật trồng trọt năm 2018. Theo đó, Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được gia hạn khi hết thời gian lưu hành (thay vì phải làm thủ tục công nhận lại theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017) khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có yêu cầu của tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành;
 • Đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón;
 • Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón theo quy định.

luat-trong-trot-nam-2018Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Trồng trọt

Trên cơ sở này, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn và được gia hạn, cấp lại theo quy định của Luật này.

Tin tức liên quan

0901981789