Sự khác biệt giữa HACCP và HARPC là gì?

Theo đạo luật FSMA, FDA hiện có quyền lập pháp yêu cầu các biện pháp kiểm soát phòng ngừa toàn diện, dựa trên cơ sở khoa học trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Điều này có nghĩa là tất cả các cơ sở thực phẩm tuân theo đạo luật FSMA phải tiến hành Phân tích mối nguy và Kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro (HARPC) và phải thiết lập các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dựa trên cơ sở khoa học để giảm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

HACCP và HARPC là gì?

Phân tích Mối nguy và Điểm Kiểm soát Tới hạn (HACCP) và Thực hành Sản xuất Tốt (cGMP) hiện tại về cơ bản được thiết kế để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản trong điều kiện hợp vệ sinh để ngăn ngừa ô nhiễm sau chế biến nhằm đảm bảo rằng thực phẩm được an toàn , lành mạnh và không có sự suy giảm chất lượng có thể nhìn thấy được.

HARPC là viết tắt của “Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls” – Phân tích mối nguy và Kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro.

HARPC có khái niệm và mục tiêu tương tự, nhưng cách tiếp cận khác với cGMP và HACCP, vì HARPC thực thi các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nhằm xác định các rủi ro hoặc mối đe dọa tiềm ẩn đối với nguồn cung cấp thực phẩm và chủ động thực hiện các hành động khắc phục thích hợp để ngăn ngừa nhiễm bẩn. FDA sẽ thiết lập các tiêu chuẩn dựa trên cơ sở khoa học để tiến hành phân tích mối nguy, thực hiện và ghi lại các biện pháp kiểm soát phòng ngừa.

su-khac-biet-giua-haccp-va-harpc-la-gi

Những mối nguy nào cần được xác định đối với HARPC?

 • Các mối nguy sinh học, hóa học, vật lý và phóng xạ.
 • Chất độc tự nhiên, thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc, sự phân hủy, ký sinh trùng, chất gây dị ứng và các chất phụ gia thực phẩm và màu không được chấp thuận.
 • Các mối nguy hiểm xảy ra tự nhiên hoặc các mối nguy hiểm được đưa vào một cách không chủ ý.
 • Các mối nguy hiểm được cố ý đưa vào (bao gồm cả các hành động khủng bố).
 • Những ví dụ nào về các loại Kiểm soát phòng ngừa được liệt kê trong FSMA cho việc cung cấp HARPC?
 • Quy trình vệ sinh tại các điểm tiếp xúc bề mặt thực phẩm.
 • Vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị.
 • Huấn luyện vệ sinh cho nhân viên.
 • Chương trình giám sát môi trường (để kiểm soát mầm bệnh).
 • Chương trình kiểm soát dị ứng thực phẩm.
 • Kế hoạch thu hồi.
 • Thực hành sản xuất tốt hiện tại (cGMPs).
 • Hoạt động xác minh nhà cung cấp.

Ai được miễn HARPC?

Các danh mục sau đây được miễn yêu cầu kế hoạch HARPC:
 • Các cơ sở thuộc thẩm quyền của USDA xử lý, chế biến và vận chuyển thịt, gia cầm, trứng,…
 • Hoạt động theo các quy định HACCP về Hải sản và Nước trái cây của FDA.
 • Các cơ sở tuân theo các tiêu chuẩn mới của FDA về Cơ quan an toàn sản xuất. Miễn trừ này áp dụng cho các trang trại, hợp tác xã, người trồng trọt, người thu hoạch và các công ty khác xử lý rau quả tươi sống.
 • Các nhà chế biến thực phẩm đóng hộp có hàm lượng axit thấp và axit hóa.
 • Các cơ sở được định nghĩa là doanh nghiệp “nhỏ” hoặc “rất nhỏ”.
 • Các cơ sở có giá trị sản phẩm hoặc doanh thu trung bình trong 3 năm trước đó dưới 500.000 đô la.
 • Các cơ sở chủ yếu sản xuất thức ăn cho động vật, lưu trữ các mặt hàng nông sản thô không phải là trái cây và rau củ dành cho chế biến thêm hoặc các cơ sở lưu trữ thực phẩm đóng gói không tiếp xúc với môi trường vì khả năng lây nhiễm chéo.
 • Các cơ sở chủ yếu tham gia sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ được coi là hoạt động có rủi ro thấp, chẳng hạn như bóc vỏ và bóc vỏ hạnh nhân.
 • Các cơ sở bán lẻ thực phẩm, nhà hàng và trang trại.

su-khac-biet-giua-haccp-va-harpc-la-gi

Kế hoạch HARPC áp dụng cho đối tượng nào?

Bất kỳ cơ sở nào sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, nhận, giữ hoặc nhập khẩu thực phẩm đều phải xây dựng kế hoạch HARPC để tuân thủ FSMA HARPC.

Trừ trường hợp được miễn trừ ở trên, tất cả các cơ sở phải đăng ký với FDA, cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài, đang sản xuất các sản phẩm thực phẩm để phân phối ở Hoa Kỳ phải xây dựng và triển khai kế hoạch HARPC xác định các rủi ro “đã biết hoặc có thể dự đoán một cách hợp lý ” đối với từng loại thực phẩm phải tuân theo quy định. Các biện pháp kiểm soát phòng ngừa phải đầy đủ để “giảm thiểu hoặc ngăn chặn đáng kể” các mối nguy đã xác định để thực phẩm được an toàn. Cơ sở phải cung cấp kế hoạch HARPC cho FDA khi nhận được yêu cầu.

Kế hoạch HARPC được thực hiện khi nào?

FSMA HARPC đã được đưa vào luật ngày 04/07/2012. Tuy nhiên, FDA đã ban hành một quy tắc được đề xuất thực hiện phân tích mối nguy và các điều khoản kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro của đạo luật FSMA vào tháng 1 năm 2013.

HARPC cần được cập nhật và nộp cho FDA thường xuyên như thế nào?

FDA yêu cầu cơ sở cập nhật kế hoạch HARPC của mình 3 năm một lần hoặc bất cứ khi nào có thay đổi đáng kể trong cơ sở chế biến có thể làm tăng nguy cơ tiềm ẩn hoặc tạo ra mối nguy mới. Ngoài ra, FDA theo đạo luật FSMA có thể yêu cầu một kế hoạch cập nhật dựa trên các mối nguy hiểm mới hoặc không chủ ý liên quan đến các mối đe dọa sinh học, hóa học, phóng xạ hoặc khủng bố có thể xảy ra tại một cơ sở thực phẩm sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm dành cho con người.

FDA có thể áp đặt những hậu quả gì nếu không có kế hoạch HARPC hoặc kế hoạch không đầy đủ?

Nếu một cơ sở được ủy quyền xây dựng kế hoạch HARPC không lập kế hoạch hoặc nếu thanh tra của FDA xác định rằng kế hoạch HARPC không đủ để giải quyết các mối đe dọa, thì FDA có thể:

 • Ban hành thư cảnh báo công khai và/hoặc cảnh báo nhập khẩu đối với nhà cung cấp nước ngoài, cấm nhập khẩu từ nhà cung cấp nước ngoài đó một cách hiệu quả. Các sản phẩm thực phẩm từ một cơ sở hoặc nhà cung cấp nước ngoài được đặt trong diện cảnh báo nhập khẩu sẽ bị giữ lại tại các cảng của Hoa Kỳ khi đến nơi, do đó ngăn cản thực phẩm đó xâm nhập vào hoạt động thương mại của Hoa Kỳ cho đến khi FDA xem xét và phê duyệt kế hoạch HARPC cập nhật.
 • Buộc tội hình sự một công ty hoặc người phụ trách cơ sở vì không tuân thủ HARPC.
 • Đình chỉ đăng ký cơ sở thực phẩm của cơ sở, do đó ngăn cơ sở phân phối thực phẩm ở Hoa Kỳ cho đến khi FDA phê duyệt kế hoạch cập nhật và các hành động khắc phục. Điều này sẽ xảy ra nếu thực phẩm từ một cơ sở không tuân thủ được phát hiện là có nguy cơ đáng kể về an toàn thực phẩm.

Tin tức liên quan

0901981789