Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm

Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành

Tên văn bản: Quy định về quản lý mỹ phẩm

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Thương mại, Thể thao – Y tế

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

Số hiệu: 06/2011/TT-BYT

Ngày ban hành: 25/01/2011

Ngày hiệu lực: 01/04/2011


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789