Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Tên văn bản: Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Thương mại, Thể thao – Y tế

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Số hiệu: 43/2018/TT-BCT

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

 


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789