Thủ tục tự công bố chất lượng hộp nhựa đựng thực phẩm

Việc tái sử dụng hộp nhựa đựng thực phẩm có chất lượng kém, mức chịu nhiệt thấp trong điều kiện nóng sẽ gây ảnh không tốt đến sức khỏe con người. Do đó, khi chọn mua các loại hộp nhựa đựng thực phẩm người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm đã được công bố chất lượng hộp nhựa đựng thực phẩm, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

thu-tuc-tu-cong-bo-chat-luong-hop-nhua-dung-thuc-phamThủ tục tự công bố chất lượng hộp nhựa đựng thực phẩm

Căn cứ pháp lý

  • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm.

Hồ sơ, trình tự tự công bố chất lượng hộp nhựa đựng thực phẩm

Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm bao gồm:

  • Bản tự công bố chất lượng sản phẩm (theo mẫu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.
  • Mẫu kiểm nghiệm (Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm hộp nhựa sau đó lên chỉ tiêu kiểm nghiệm và kiểm mẫu tại Trung tâm kiểm nghiệm được Bộ Y Tế công nhận).

>> Xem thêm: Quy trình chứng nhận hợp quy bao bì chứa đựng thực phẩm bằng nhựa tổng hợp

thu-tuc-tu-cong-bo-chat-luong-hop-nhua-dung-thuc-pham

Trình tự thự hiện tự công bố chất lượng hộp nhựa:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và mẫu kiểm nghiệm

Bước 2: Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm (01 bản) đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

Bước 3: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Bước 4: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Thời gian thực hiện:

Thời gian kiểm nghiệm mẫu: 07 – 10 ngày làm việc

Thời gian hoàn tất công bố chất lượng sản phẩm: 10 – 15 ngày.

Chất Lượng Việt cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm phù hợp theo quy định ban hành của nhà nước. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline 0901.981.789 để được tư vấn miễn phí.

Tin tức liên quan

0901981789