Tư vấn chứng nhận HACCP cho cơ sở chế biến thủy sản

Ngành công nghiệp thủy sản được quản lý rất chặt chẽ. An toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng là điều quan trọng hàng đầu. Các sản phẩm thủy sản là một phần của cuộc sống hằng ngày của mọi gia đình, an toàn thực phẩm trong việc xử lý và chế biến hải sản càng trở nên quan trọng hơn. Việc thực hiện kế hoạch HACCP bắt buộc là cách để đảm bảo rằng các doanh nghiệp thực phẩm trong và ngoài nước sẽ chỉ chế biến các sản phẩm có tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm.

Tìm hiểu các thông tin chi tiết về chứng nhận HACCP thủy sản cho cơ sở sản xuất và chế biến thủy sản trong bài viết này!

HACCP thủy sản là gì?

HACCP thủy sản là một cách tiếp cận có hệ thống để hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng. Kế hoạch HACCP thủy sản bao gồm việc tiến hành phân tích môi nguy và thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa thích hợp trong toàn bộ hệ thống sản xuất của mọi doanh nghiệp thủy sản.

tu-van-chung-nhan-haccp-thuy-san

Theo quy định về an toàn thực phẩm thủy sản, tất cả các nhà chế biến thủy sản phải xác định một cách toàn diện mọi mối nguy tiềm ẩn và các vấn đề an toàn thực phẩm có thể xảy ra tại bất kỳ điểm sản xuất nào.

Tại sao các cơ sở sản xuất, chế biến và đóng gói thủy sản cần chứng nhận HACCP thủy sản?

Quy trình HACCP thủy sản được đưa ra do các mối đoe dọa cụ thể đối với sức khỏe và an toàn thực phẩm của thủy sản so với các sản phẩm thực phẩm khác.

Thủy sản dễ bị ảnh hưởng bởi một loạt các chất gây ô nhiễm, và do đó kế hoạch HACCP thủy sản là yêu cầu bắt buộc đối với thủy sản. Hệ thống HACCP đặt biệt được thiết lập cho ngành công nghiệp hải sản nhằm đảm bảo rằng thực phẩm mà người tiêu dùng nhận được là an toàn và không có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Do đó, một kế hoạch HACCP nghiêm ngặt được thiết kế để giải quyết các môi nguy tiềm ẩn về an toàn thủy sản từ ngành này đã được xây dựng.

Kế hoạch HACCP thủy sản

Kế hoạch HACCP thủy sản được xây dựng tương tự như bất kỳ hệ thống HACCP nào khác. Nó dựa trên 7 nguyên tắc HACCP chính và áp dụng tất cả các bước sơ bộ. Theo quy định HACCP thủy sản, yêu cầu mọi nhà chế biến thủy sản phải đưa ra một kế hoạch HACCP cụ thể. Kế hoạch HACCP thủy sản phải bao gồm các thành phần sau:

 • Các mối nguy được xác định chính xác và phân tích thích hợp.
 • Danh sách các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) đối với từng mối nguy an toàn thực phẩm đã được xác định, bao gồm:
  • CCP đối với các mối nguy về an toàn thực phẩm trong môi trường nhà máy chế biến;
  • CCP đối với các mối nguy an toàn thực phẩm bên ngoài môi trường nhà máy chế biến bao gồm các mối nguy trong quá trình thu hoạch;
 • Các giới hạn tới hạn phải được đáp ứng với mỗi CCP.
 • Các bước, tầng suất và các hướng dẫn khác cho các thủ tục giám sát đối với từng CCP.
 • Một kế hoạch hành động khắc phục trong trường hợp có sự sai lệch trong các giới hạn tới hạn của mỗi CCP.
 • Các thủ tục xác minh đối với các hành động khắc phục.
 • Hệ thống lưu trữ hồ sơ và tài liệu cho tất cả các thủ tục giám sát.

tu-van-chung-nhan-haccp-thuy-san

Tư vấn cấp chứng nhận HACCP cho các cơ sở chế biến, đóng gói thủy sản

Quy trình tư vấn cấp chứng nhận HACCP thủy sản được thực hiện theo 7 bước sau:

 1. Đăng ký dịch vụ tư vấn chứng nhận
 2. Tư vấn xây dựng và hướng dẫn áp dụng
 3. Đánh giá sơ bộ
 4. Đăng ký đánh giá cấp chứng nhận HACCP
 5. Tiến hành đánh giá
 6. Thẩm xét hồ sơ
 7. Cấp giấy chứng nhận HACCP

Xem thêm: Chứng chỉ HACCP được cấp bởi ai?

Bước 1: Đăng ký dịch vụ tư vấn chứng nhận

Đầu tiên, bạn liên hệ Chất lượng Việt để đăng ký tư vấn và cấp chứng nhận HACCP thủy sản.

Bước 2: Tư vấn xây dựng và hướng dẫn áp dụng

 • Sau khi thống nhất và ký kết hợp đồng, Chất lượng Việt sẽ thực hiện quá trình tư vấn áp dụng theo tiêu chuẩn HACCP.
 • Khảo sát toàn bộ và đánh giá sơ bộ thực tế hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đang áp dụng tại doanh nghiệp. Xem xét các nội dung nào chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, Chất lượng Việt sẽ hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa, bổ sung,…(nếu có).
 • Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn HACCP cho toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị và đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn HACCP cho Ban quản lý của đơn vị.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu, hồ sơ đáp ứng theo quy định của tiêu chuẩn HACCP.

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HACCP và khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá.

Bước 4: Đăng ký đánh giá cấp chứng nhận HACCP thủy sản

Chất lượng Việt hỗ trợ đơn vị liên hệ với tổ chức chứng nhận để thực hiện việc đăng ký đánh giá cấp chứng nhận HACCP.

Bước 5: Tiến hành đánh giá

Đoàn chuyên gia đánh giá (Tổ chức chứng nhận) đến đánh giá thực tế tình hình áp dụng HACCP tại doanh nghiệp. Xem xét sự phù hợp giữa thực tế cùng những nội dung trong hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp cung cấp. Sau đó, đưa ra các kiến nghị cho doanh nghiệp để khắc phục các sự không phù hợp trong hệ thống (nếu có).

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Theo các yêu cầu cần khắc phục của Tổ chức chứng nhận, Chất lượng Việt sẽ kiểm tra lại tình trạng và thực hiện khắc phục. Sau đó, Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ cùng kết quả đánh giá hệ thống quản lý để xem xét việc cấp giấy chứng nhận HACCP.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận HACCP thủy sản

 • Sau khi hoàn thành việc đánh giá và khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá (nếu có) đơn vị sẽ được cấp giấy chứng nhận HACCP và cho phép đơn vị sử dụng dấu chứng nhận.
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Lưu ý: Sau khi cấp giấy chứng nhận, sẽ có đánh giá giám sát và đánh giá tái chứng nhận.

Được thực hiện như sau:

Đánh giá giám sát:

 • Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi cơ sở được cấp giấy chứng nhận HACCP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước).
 • Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát, tần suất đánh giá giám sát không quá 12 tháng /1 lần.
 • Nội dung các bước tiến hành đánh giá giám sát tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu.

Đánh giá tái chứng nhận:

 • Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất, chế biến và đóng gói thủy sản yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận HACCP đã hết hiệu lực.
 • 03 tháng trước khi hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, sẽ thông báo hướng dẫn cho cơ sở biết để làm quy trình đăng ký đánh giá lại để cấp giấy chứng nhận mới.

Bài viết trên đây đã cung cấp tương đối đầy đủ thông tin về chứng nhận HACCP thủy sản. Chất Lượng Việt hy vọng đã mang đến cho bạn hình dung rõ ràng về quy trình tư vấn cấp chứng nhận HACCP. Nếu doanh nghiệp bạn vẫn còn thắc mắc cần giải đáp về tiêu chuẩn HACCP, hãy liên hệ với Chất Lượng Việt ngay nhé, để được tư vấn miễn phí.

Tin tức liên quan

0901981789