03 điểm không phù hợp hàng đầu của HACCP

Phân tích mối nguy Điểm kiểm soát tới hạn hay viết tắt là HACCP – Đó là nền tảng cho an toàn thực phẩm trên toàn thế giới, là chương trình đưa quy trình sản xuất thực phẩm vào sự thống nhất và là công cụ mạnh mẽ để xác định chính xác rủi ro.

HACCP cũng là xương sống của Sáng kiến ​​Thực phẩm Chất lượng An toàn Toàn cầu (GFSI) được đánh giá chuẩn bởi Sáng kiến ​​Thực phẩm Chất lượng An toàn (SQFI) và Kiểm toán của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRCGS). Khi bạn tạo chương trình của mình, bạn nên sử dụng tiêu chuẩn HACCP để xác minh kế hoạch HACCP của mình.

03-diem-khong-phu-hop-hang-dau-cua-haccp

03 điểm không phù hợp hàng đầu của HACCP trong ngành thực phẩm

Hoạt động vệ sinh – lĩnh vực này chiếm 25% số trường hợp không phù hợp.

Hoạt động vệ sinh là một phần bao gồm nhiều bộ phận của cơ sở sản xuất. Khi chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu trong phần dựa trên GMP này, hãy xem xét những điều sau:

  • Doanh nghiệp đang xử lý việc bảo trì và vệ sinh tòa nhà như thế nào?
  • Các dụng cụ đang sử dụng có an toàn với thực phẩm không và có giữ chúng sạch sẽ không?
  • Kế hoạch vệ sinh cơ sở của doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu hoạt động vệ sinh không?
  • Hoạt động kiểm soát lây nhiễm chéo như thế nào?
  • Kế hoạch quản lý dịch hại là gì?

Ở điểm không phù hợp 1 có ba lĩnh vực thường gây nhầm lẫn: ghi nhãn chính xác, nhiễm chéo và kiểm soát sinh vật gây hại không đúng cách.

1. Dán nhãn và dán nhãn đúng cách:

Chúng ta thường thấy không có nhãn hoặc nhãn không phản ánh những gì bên trong. Điều cần thiết, cho dù đó là hóa chất, chất thải hay công cụ, bạn phải đặt từng thứ vào thùng hoặc thùng được chỉ định trong kế hoạch của bạn.

  • Giải pháp: Với việc ghi nhãn, hãy tạo hệ thống mã màu hoặc mã số và tuân theo nó. Và như mọi khi, đừng quên huấn luyện toàn thể nhân sự công ty về kế hoạch mà doanh nghiệp đã lập. Theo dõi và kiểm soát.

2. Ô nhiễm chéo:

Khi nói đến ô nhiễm chéo, bạn muốn tập trung vào các công cụ, thiết bị và nhân sự, vì đây là những cách dễ xảy ra nhất trong nhà máy. Nhân viên, đặc biệt, có thể tạo ra những thói quen xấu có thể dẫn đến ô nhiễm.

  • Giải pháp: Để giải quyết các vấn đề lây nhiễm chéo, Ban HACCP nên xem xét văn hóa an toàn thực phẩm của công ty mình. Một nền văn hóa an toàn thực phẩm phát triển tốt bắt đầu từ trên xuống, với cam kết của đội ngũ quản lý là ưu tiên an toàn thực phẩm. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thuyết phục những người ra quyết định rằng an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu, hãy cho họ biết rằng văn hóa an toàn thực phẩm có thể đo lường được đang trở thành tiêu chuẩn. 

3. Kiểm soát sinh vật gây hại không đúng cách:

Vấn đề quan trọng nhất được nhận thấy với sự không tuân thủ này liên quan đến việc sử dụng bẫy đúng cách.

  • Giải pháp: Khi đề cập đến việc kiểm soát sinh vật gây hại, hãy thường xuyên kiểm tra tại chỗ và cho nhân viên biết rằng doanh nghiệp đang gặp vấn đề với phần này để họ có thể tham gia giải quyết. Đôi khi nhân viên vệ sinh di chuyển bẫy và không đặt chúng trở lại. Nếu họ hiểu mục đích của bẫy và cách thức hoạt động của chúng, họ sẽ ghi nhớ việc di chuyển bẫy trở lại vị trí cũ.

Tin tức liên quan

0901981789