Báo giá chi phí chứng nhận ISO 22000 trọn gói (2024)

Khi đăng ký chứng nhận ISO 22000 rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc và đặt ra nhiều câu hỏi như: Chi phí chứng nhận ISO 22000 là bao nhiêu? Phí tư vấn chứng nhận ISO 22000? Hay phí cấp chứng nhận ISO 22000 trong doanh nghiệp là bao nhiêu? Sau đây Chất Lượng Việt sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên nhé!

bao-gia-chi-phi-chung-nhan-iso-22000-tron-goi-2022Chi phí chứng nhận ISO 22000 là bao nhiêu?

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chứng nhận ISO 22000

  • Quy mô, phạm vi doanh nghiệp (Quy mô về nhân sự, phòng ban là bao nhiêu?).
  • Phạm vi về địa điểm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có những địa điểm hoạt động kinh doanh nào ? Địa điểm sản xuất có khác với địa điểm trụ sở?
  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào? Sự phức tạp trong quy trình sản xuất và sản phẩm.
  • Số lượng sản phẩm đăng ký chứng nhận.
  • Chi phí kiểm nghiệm.
  • Kinh nghiệm, năng lực của tổ chức chứng nhận.

Tổng hợp chi phí chứng nhận ISO 22000 trong doanh nghiệp từ A đến Z

Chi phí đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 22000

1. Chi phí tìm hiểu, nghiên cứu về tiêu chuẩn ISO

Khoản chi phí đầu tiên này, hầu hết mọi doanh nghiệp đều phải bỏ ra. Bởi khi triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp thì kiến thức về tiêu chuẩn rất quan trọng. Nhân sự toàn bộ công ty hoặc ít nhất là đội ngũ nhân sự tham gia trực tiếp vào triển khai hệ thống phải được nghiên cứu và đào tạo về tiêu chuẩn.

2. Chi phí thuê đào tạo và tư vấn bên ngoài

Nắm kiến thức về tiêu chuẩn là yếu tố quan trọng, nên cần phải có một đơn vị chuyên tư vấn chứng nhận ISO 22000 thực hiện. Hoặc nếu doanh nghiệp có khả năng, có thể tự nghiên cứu và đào tạo. Tuy nhiên, việc tự đào tạo này sẽ không đủ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần thêm sự trợ giúp bên ngoài.

Nếu doanh nghiệp bạn không có đủ kinh nghiệm để tự triển khai ISO 22000, bạn sẽ cần một người có kiến ​​thức như vậy. Đơn vị tư vấn chứng nhận là một lựa chọn phù hợp nhất để thực hiện cho cả quá trình xây dựng áp dụng tiêu chuẩn trong doanh nghiệp.

Thông thường chi phí này cũng phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực của bạn. Đôi khi sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, uy tín của tổ chức tư vấn bên ngoài. 

3. Chi phí thực hiện cho nhân viên

Khoản này thường bị bỏ qua, vì các công ty đã trả lương cho họ. Và nếu không có một vị trí chuyên trách, thì nhân viên hầu hết sẽ là kiêm nghiệm. Thực tế là các nhân viên sẽ giải quyết các hoạt động triển khai ISO. Thay vì thực hiện các công việc chính của họ. Đây là một trong những chi phí ẩn của việc thực hiện.

Cách tốt nhất là nếu doanh nghiệp bạn có kinh phí. Hãy cân nhắc thuê 01 vị trí chuyên trách về ISO. Để đảm bảo các bộ phận đều hoạt động một cách tốt nhất, không làm ảnh hưởng lẫn nhau.

Chi phí đánh giá, cấp chứng chỉ ISO 22000

Đối với khoản chi phí này cũng phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực, sản phẩm đăng ký chứng nhận của bạn để tính manday của chuyên gia đánh giá từ đó sẽ có chi phí cụ thể.

bao-gia-chi-phi-chung-nhan-iso-22000-tron-goi-2022

1. Chi phí đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận

Sau quá trình triển khai xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn được thực hiện bởi đơn vị tư vấn chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện quá trình đánh giá, thẩm xét và ra quyết định cấp giấy. Sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, cho đến khi có kết quả, nếu đạt doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận, không đạt sẽ không được cấp.

2. Chi phí sau khi được chứng nhận – Duy trì hệ thống

Khi doanh nghiệp bạn được chứng nhận lần đầu. Doanh nghiệp sẽ chịu sự giám sát trong ba năm tiếp theo sẽ có 2 cuộc đánh giá giám sát không quá 12 tháng/lần. Sau đó có thể là đánh giá tái chứng nhận lại.

Chi phí giám sát và chứng nhận lại thường nhỏ hơn chứng nhận lần đầu.

Xem thêm:

Tin tức liên quan

0901981789