Chất Lượng Việt tư vấn VietGAP thủy sản cho Công ty Thủy Hải sản Sơn Nguyệt

Việc áp dụng thực hành sản xuất tốt (VietGAP) trong nuôi trồng thủy sản đang được ngành Nông nghiệp khuyến khích và tiến tới bắt buộc áp dụng đối với một số loài thủy sản chủ lực trong thời gian tới. Bắt kịp xu hướng này, DNTN sản xuất giống và kinh doanh thủy hải sản Sơn Nguyệt chủ động tiếp cận và xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản VietGAP cho hoạt động sản xuất và được Chất Lượng Việt đào tạo nhận thức VietGAP trong nuôi trồng thủy sản.

Khuyến khích áp dụng Thực hành sản xuất tốt (VietGAP) trong nuôi trồng thủy sản

Công ty TN sản xuất giống và kinh doanh thủy hải sản Sơn Nguyệt (Thủy sản Sơn Nguyệt) là một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động chăn nuôi trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản cung cấp khắp cả nước và xuất khẩu. Thủy sản Sơn Nguyệt đang hoạt động trong 2 mãng chính; là xuất khẩu sản phẩm thủy sản và sản xuất cung cấp con giống.

Mô hình VietGAP thủy sản

Quy mô sản xuất mở rộng, việc nuôi trồng theo mô hình VietGAP càng thực sự cần thiết và hiêu quả trong điều hành. Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất Lượng Việt là đơn vị độc lập chịu trách nhiệm tư vấn và đào tạo nhận thức VietGAP trong nuôi trồng thủy sản của Thủy sản Sơn Nguyệt theo đúng tiêu chuẩn VietGAP thủy sản.

chat-luong-viet-tu-van-vietgap-thuy-san-cho-thuy-hai-san-son-nguyet

Tư vấn xây dựng mô hình nuôi trồng VietGAP thủy sản

Chuyên gia tư vấn của Chất Lượng Việt đã tới doanh nghiệp tiến hành tổ chức khóa đào tạo. Đoàn chuyên gia tham quan toàn bộ khu vực trang trại từ ao nuôi, cấu trúc ao đầm; khu vực tiếp nhận nguyên liệu; quan sát quá trình sản xuất;… Sau khi đánh giá thực tế tại trang trại; đoàn chuyên gia tiến hành đào tạo cho các cán bộ cũng như công nhân đang trực tiếp làm việc. Nội dung chương trình đào tạo được thực hiện chi tiết từng phần: xác định các quy trình, quy định; tài liệu thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGAP; nhận diện mối nguy, phân tích kiểm soát mối nguy; áp dụng GMP trong thu mua, sơ chế; vận chuyển sản phẩm thủy sản nuôi,… tuân thủ các yêu cầu của VietGAP thủy sản.

chat-luong-viet-tu-van-vietgap-thuy-san-cho-thuy-hai-san-son-nguyetChuyên gia Chất Lượng Việt đào tạo nhận thức VietGAP thủy sản

Xây dựng và áp dụng mô hình nuôi trồng thủy hải sản được tư vấn đào tạo bởi Chất Lượng Việt là cơ sở để Thủy sản Sơn Nguyệt khẳng định được chất lượng khi xuất khẩu các sản phẩm của mình. Đồng thời kết quả sản xuất kinh doanh sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khả quan trong dài hạn.

Đến với Chất Lượng Việt, doanh nghiệp luôn được cung cấp dịch vụ chất lượng nhất, tận tâm. Chất Lượng Việt có thế mạnh cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng: VietGAP thủy sản, VietGAP trồng trọt, VietGAHP chăn nuôi, GlobalGAP, Organic, HACCP, ISO 22000, ISO 9001:2015,… Cung cấp giải pháp công nghệ: Truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử…

Tin tức liên quan

0901981789