Chứng nhận rau mầm hữu cơ theo TCVN 11041-12:2023

Canh tác rau mầm hữu cơ theo TCVN 11041-12:2023 đang là xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ được doanh nghiệp, người sản xuất, người tiêu dùng quan tâm. Rau mầm hữu cơ với việc không sử dụng hóa chất trong quá trình canh tác đã đảm bảo sự an toàn của sản phẩm nông nghiệp với sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

TCVN 11041-12:2023 được ban hành nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, chế biến rau mầm hữu cơ.

Rau mầm hữu cơ là loại rau gì?

Rau mầm là loại rau được sản xuất bằng cách tưới nước, ngâm nước hoặc làm ẩm để hạt nảy mầm, có hoặc không dùng giá thể và được thu hoạch trước khi cậy mọc lá thật.

Và rau mầm hữu cơ là rau mầm thu được từ quá trình trồng theo phương thức hữu cơ.

chung-nhan-rau-mam-huu-co-theo-tcvn-11041-12-2023
Chứng nhận rau mầm hữu cơ

Chứng nhận rau mầm hữu cơ phải đáp ứng những yêu cầu gì theo TCVN 11041-12:2023?

TCVN 11041-12:2023 quy định các yêu cầu đối với việc trồng, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản rau mầm hữu cơ. Quá trình này sẽ được áp dụng đồng thời với các nguyên tác chung của TCVN 11041-1:2017 và TCVN 11041-2:2017.

Đối với địa điểm trồng rau mần hữu cơ phải tuân thủ Theo 5.1.1 của TCVN 11041-2, khu trồng rau mầm hữu cơ phải được khoanh vùng, tách biệt với khu vực không sản xuất hữu cơ. Cơ sở phải quy định vùng đệm cụ thể và dễ dàng nhận diện.

Đối với sản phẩm rau mầm, có thể bỏ qua thời gian chuyển đổi.

Không thực hiện sản xuất song song trong cơ sở sản xuất rau mầm. Đảm bảo có biện pháp ngăn ngừa việc trộn lẫn sản phẩm hữu cơ và sản phẩm không hữu cơ.

Chỉ sử dụng hạt giống hữu cơ để sản xuất rau mầm.

Đối với rau mầm được sản xuất bằng cách sử dụng nước (tưới, ngâm hoặc làm ẩm) thì không được dùng phân bón trong toàn bộ các giai đoạn sinh trưởng của hạt và khi thu hoạch rau mầm.

Đối với rau mầm sử dụng giá thể, có thể dùng các nêu trong Bảng A.1, phụ lục A của TCVN 11041-2 để làm giá thể và cung cấp dinh dưỡng. Các chất này phải là chất tự nhiên hoặc chất có nguồn gốc tự nhiên chưa qua bất kỳ quá trình xử lý hóa học nào và không sử dụng vật liệu biến đổi gen.

Nước sử dụng sản xuất rau mầm phải là nước dùng cho ăn uống.

Theo đó, việc trồng rau mầm hữu cơ phải đáp ứng những yêu cầu được quy định tại khoản 5.1 Điều 5 TCVN 11041-12:2023.

Chất nào được phép sử dụng để làm sạch hoặc vệ sinh hạt giống rau mầm hữu cơ?

Theo Bảng A.1 tại Phụ lục A Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-12:2023 thì các chất được phép sử dụng để làm sạch hoặc vệ sinh hạt giống rau mầm hữu cơ gồm:

 • Axit axetic: Không sử dụng sản phẩm có nguồn gốc hóa dầu.
 • Giấm.
 • Axit peracetic (peroxyacetic): Các công thức của axit peracetic có thể bao gồm các chất xúc tác và thuốc thử dư chưa phản ứng, ví dụ: hydro peroxit, axit axetic và axit sulfuric.
 • Axit hypoclorơ: Sản phẩm từ quá trình điện phân natri clorua.
 • Đất sét: Bentonite, perlite và caolanh.

chung-nhan-rau-mam-huu-co-theo-tcvn-11041-12-2023

Dịch vụ tư vấn chứng nhận rau mầm hữu cơ của Chất Lượng Việt

Bước 1: Đăng ký dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận

Đầu tiên, bạn liên hệ Chất lượng Việt để đăng ký tư vấn và cấp chứng nhận rau mầm hữu cơ.

Bước 2: Tư vấn xây dựng và hướng dẫn áp dụng

Sau khi thống nhất và ký kết hợp đồng, Chất lượng Việt sẽ tiến hành thực hiện quá trình tư vấn áp dụng trồng trọt theo hữu cơ.

 • Khảo sát toàn bộ vùng trồng, tiếp nhận thông tin về: vùng trồng, giá thể, xem xét chuyển đổi, giống, quy trình canh tác, phân bón, kiểm soát dịch bệnh,…Xem xét các nội dung nào chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, Chất lượng Việt sẽ hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa, bổ sung,…(nếu có).
 • Đào tạo nhận thức về trồng trọt theo hữu cơ cho toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị và đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn hữu cơ cho Ban quản lý của đơn vị.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu, hồ sơ sản xuất đáp ứng theo quy định của tiêu chuẩn hữu cơ.
 • Hướng dẫn đơn vị áp dụng, ghi chép nhận ký sản xuất theo hữu cơ.
 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn hữu cơ và khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá.

Bước 3: Đăng ký đánh giá cấp giấy chứng nhận

Hỗ trợ đơn vị liên hệ với Tổ chức chứng nhận để thực hiện việc đăng ký chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Bước 4: Tiến hành đánh giá

Đoàn đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ đến kiểm tra và thẩm định tại cơ sở. Xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, yêu cầu khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có).

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

 • Sau khi hoàn thành việc đánh giá và khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá (nếu có) đơn vị sẽ được cấp giấy chứng nhận hữu cơ và cho phép đơn vị sử dụng dấu hữu cơ.
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không quá 02 năm kể từ ngày cấp.

Sau khi cấp giấy chứng nhận sẽ có những hoạt động sau:

Đánh giá giám sát

 • Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi cơ sở được cấp giấy chứng nhận hữu cơ. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước).
 • Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát, tần suất đánh giá giám sát không quá 12 tháng /1 lần.
 • Nội dung các bước tiến hành đánh giá giám sát tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu.

Đánh giá và cấp chứng nhận lại

 • Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận hữu cơ đã hết hiệu lực.
 • 03 tháng trước khi hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, sẽ thông báo hướng dẫn cho cơ sở biết để làm quy trình đăng ký đánh giá lại để cấp giấy chứng nhận mới.

Qua bài viết chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số thông tin liên quan đến Việc trồng rau mầm hữu cơ phải đáp ứng những yêu cầu gì?. Mong rằng qua bài chia sẻ này doanh nghiệp của bạn có thể xây dựng một hệ thống trồng rau mầm hiệu quả. Nếu bạn đang cần đăng ký Giấy chứng nhận rau mầm hữu cơ, hãy liên hệ ngay với Chất Lượng Việt để được tư vấn chi tiết nhé!

Tin tức liên quan

0901981789