Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-iso-9001-2015Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Theo đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ gồm:

 • Sổ tay và Chính sách chất lượng;
 • Mục tiêu chất lượng;
 • 49 quy trình và 6 hướng dẫn thuộc lĩnh vực như Sổ tay chất lượng và Chính sách;
 • Mục tiêu chất lượng 2016;
 • Quy trình quản lý tài liệu và hồ sơ;
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng;
 • Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ;
 • Quy trình cải tiến chất lượng;
 • Quy trình giải quyết thủ tục hành chính;
 • Quy trình xây dựng đề án;
 • Quy trình phỏng vấn trong hoạt động báo chí…

Xem thêm: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan Bộ Công Thương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc 14 lĩnh vực với 45 quy trình và 6 hướng dẫn như sau: Quy trình xử lý công văn đến và đi; Quy trình quản lý thiết bị; Quy trình mua sắm tài sản tại cơ quan Bộ; Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo; Quy định chi tiêu nội bộ.

Mục tiêu chung của Quyết định nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình thực hiện thủ tục hành chính, xử lý công việc phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguồn: bnews.vn

Cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Quy trình áp dụng ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Tin tức liên quan

0901981789