Các điều kiện “cần và đủ” khi chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại Việt Nam

Áp dụng tiêu chuẩn VietGAP là nhằm đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy điều kiện chứng nhận VietGAP là như thế nào?

Tiêu chuẩn VietGAP là gì?

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là: Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

cac-dieu-kien-can-va-du-khi-chung-nhan-tieu-chuan-vietgap-tai-viet-namSản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP có cơ hội gia nhập hệ vào hệ thống các siêu thị

Có thể hiểu, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP là các sản phẩm chất lượng tốt; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không sử dụng các hóa chất hay chất độc hại với cơ thể con người và cả môi trường; được sản xuất và thu hoạch đúng quy trình; có nguồn thông tin truy xuất rõ ràng cho sản phẩm.

Các điều kiện chứng nhận VietGAP doanh nghiệp cần đáp ứng

Về phía cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Có quy định rõ ràng những yếu tố chính trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể như: Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất; giống; quản lý đất và giá thể; phân bón và chất phụ gia; nước tưới; hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật); thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; quản lý và xử lý chất thải; an toàn lao động; ghi chép, lưu trử hồ sơ; truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; kiểm tra nội bộ; khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

VietGAP là tiêu chuẩn riêng của Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận VietGAP cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.

cac-dieu-kien-can-va-du-khi-chung-nhan-tieu-chuan-vietgap-tai-viet-nam

4 tiêu chí cụ thể để đạt chứng nhận VietGAP

 • Thứ nhất là tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất: Quy định cụ thể về kỹ thuật sản xuất từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào (đất, giống, phân bón, nước…) cho đến thu hoạch theo đúng quy định cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
 • Thứ hai là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm: Gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
 • Thứ ba là tiêu chuẩn về môi trường làm việc: Mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
 • Thứ tư là truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Căn cứ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định điều kiện đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn có chứng nhận VietGAP.

 • Thứ nhất là các tổ chức, doanh nghiệp phải áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm.
 • Thứ hai là có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm.

Tóm lại, để được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, người sản xuất cần nghiên cứu và áp dụng quy trình VietGAP theo đối tượng cây trồng, vật nuôi dự kiến, sau đó hãy tự kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo VietGAP có đạt hay không. Tiếp đến là liên hệ với các tổ chức chứng nhận VietGAP được Cục trồng trọt, Cục chăn nuôi chỉ định trong mục “Tổ chức chứng nhận VietGAP” để được hướng dẫn đăng ký chứng nhận.

cac-dieu-kien-can-va-du-khi-chung-nhan-tieu-chuan-vietgap-tai-viet-nam

Về phía tổ chức chứng nhận VietGAP

Theo thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT có quy định điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAP. Đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Thứ nhất được thành lập theo quy định của pháp luật. Phải có chức năng, phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa.
 • Thứ hai hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm (gọi chung là TCVN 7457:2004) về lĩnh vực đề nghị chỉ định.
 • Thứ ba luôn có ít nhất 01 chuyên gia đánh giá cho từng lĩnh vực đáp ứng các quy định.

Điều kiện chứng nhận VietGAP yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá:

Tổ chức chứng nhận có tối thiểu 01 chuyên gia đánh giá đáp ứng đầy đủ các quy định:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, sinh học đối với lĩnh vực thủy sản; trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông học, sinh học đối với lĩnh vực trồng trọt; chăn nuôi, thú y, sinh học đối với lĩnh vực chăn nuôi. Có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực được đánh giá ít nhất 02 năm liên tục.
 • Có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đánh giá VietGAP theo lĩnh vực tương ứng do cơ quan chỉ định cấp.
 • Có chứng chỉ đào tạo TCVN ISO 9001:2015; hoặc các phiên bản của ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng.

cac-dieu-kien-can-va-du-khi-chung-nhan-tieu-chuan-vietgap-tai-viet-namSản xuất theo tiêu VietGAP cho năng suất cao, khẳng định tên tuổi của các sản phẩm

Có thể nói, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP chính là bằng chứng để khẳng định tên tuổi của các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản của Việt Nam. Tăng kim ngạch xuất khẩu do vượt qua được các rào cản kỹ thuật, không vi phạm các quy định, yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Tin tức liên quan

0901981789