Giấy phép FLEGT là gì? Giấy phép FLEGT được cấp bởi ai?

Kể từ khi có hiệu lực cho đến nay, Hiệp định VPA/FLEGT đang rất nỗ lực thực hiện nội luật hóa các quy định để cấp giấy phép FLEGT cho doanh nghiệp. Bởi thị trường EU quy định rằng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam để xuất khẩu sang EU phải thực hiện tuân theo quy chế gỗ của EU, trong đó bắt buộc có giấy phép FLEGT.

Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những nội dung trọng tâm của Hiệp định VPA/FLEGT. Giấy phép FLEGT là gì? Thủ tục đăng ký giấy phép FLEGT như thế nào? Giấy phép FLEGT được cấp bởi ai?

Hiệp định VPA/FLEGT (VPA/FLEGT Agreement)

VPA (Voluntary Partnership Agreement) – Hiệp định đối tác tự nguyện. Là hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU.

giay-phep-flegt-la-gi

FGELT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) – Giấy phép FGELT giấy phép nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào EU.

Hiệp định VPA/FLEGT là Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Theo VPA, thị trường EU chỉ chấp nhận gỗ hợp pháp là gỗ được cấp giấy phép FLEGT nhập khẩu vào EU và Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS) để xác minh gỗ xuất khẩu là gỗ hợp pháp.

Giấy phép FLEGT là gì?

Giấy phép FLEGT là văn bản pháp lý của Việt Nam để khẳng định một lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU được sản xuất hợp pháp và được xác minh theo các tiêu chí quy định tại Hiệp định VPA/FLEGT.

Giấy phép FLEGT do Cơ quan cấp phép của Việt Nam cấp để làm bằng chứng xác nhận các sản phẩm gỗ được sản xuất hợp pháp.

Mẫu giấy phép FLEGT là văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Thông tin trên giấy phép được điền bằng tiếng Anh.

Nội dung trọng điểm của Hiệp định VPA/FLEGT

Căn cứ  Toàn văn Hiệp định VPA/FLEGT

Điều 1: Mục tiêu

Thống nhất với những cam kết chung giữa 2 bên Liên minh Châu Âu và Việt Nam về quản lý bền vững cho tất cả các loại rừng, VPA/FLEGT nhằm tạo ra khung pháp lý để đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng gỗ hợp pháp của Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Hiệp định này thì đều được nhập khẩu vào EU. Góp phần thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững và được khai thác phù hợp với quy định pháp luật của quốc gia khai thác.

Song song với đó, VPA/FLEGT cũng xây dựng thêm các mối hợp tác giữa các bên nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Hiệp định.

Điều 25: Hiệu lực, thời hạn và chấm dứt

 1. Hiệp định VPA/FLEGT có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi các Bên thông báo cho nhau bằng văn bản về việc hoàn tất các thủ tục cần thiết.
 2. Các thông báo đề cập trong Điều này sẽ được gửi tới Tổng thư ký Hội đồng Liên minh Châu Âu và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 3. VPA/FLEGT có hiệu lực trong thời hạn 05 năm và được tự động gia hạn 05 năm một lần.
 4. Hiệp định VPA/FLEGT này sẽ bị chấm dứt sau 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của một trong 2 bên muốn chấm dứt Hiệp định.

giay-phep-flegt-la-gi

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép FLEGT

Hồ sơ đề nghị cấp phép FLEGT của nhà xuất khẩu bao gồm các văn bản sau:

 1. Đơn đề nghị cấp phép FLEGT;
 2. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương;
 3. Bảng kê lâm sản;
 4. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam;
 5. Bổ sung các tài liệu khác theo từng giai đoạn cụ thể của chuỗi cung ứng gỗ từ các nguồn gốc gỗ khác nhau nhằm cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của nguồn gỗ đó .

Thành phần Hồ sơ đề nghị cấp phép FLEGT, bao gồm các yêu cầu chi tiết đối với sản phẩm mẫu và sản phẩm trưng bày, sẽ được Chính phủ Việt Nam quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép FLEGT và ban hành sau khi Hiệp định được ký kết.

Giấy phép FLEGT được cấp bởi ai?

 • Việt Nam chỉ định Cơ quan cấp phép FLEGT và thông báo thông tin liên hệ cụ thể cho Ủy ban Châu Âu. Hai Bên phải công bố rộng rãi thông tin này.
 • Cơ quan cấp phép xác nhận rằng các sản phẩm gỗ được sản xuất hợp pháp theo quy định pháp luật. Cơ quan cấp phép cấp giấy phép FLEGT cho các lô hàng sản phẩm gỗ được sản xuất hợp pháp tại Việt Nam để xuất khẩu sang Liên minh.
 • Cơ quan cấp phép không cấp giấy phép FLEGT cho bất cứ lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ không được sản xuất hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam hoặc không được khai thác, sản xuất và xuất khẩu theo quy định pháp luật của nước khai thác và của nước sản xuất đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu.
 • Cơ quan cấp phép lưu giữ và công bố công khai thủ tục cấp giấy phép FLEGT. Cơ quan cấp phép cũng lưu giữ hồ sơ của tất cả các lô hàng đã được cấp giấy phép FLEGT, trên cơ sở phù hợp với pháp luật quốc gia về bảo mật dữ liệu và cung cấp các hồ sơ này cho mục đích đánh giá độc lập nhưng vẫn phải đảm bảo tính bảo mật về thông tin kinh doanh của nhà xuất khẩu.

Tin tức liên quan

0901981789