Hồ sơ đăng ký xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc nộp trên Cifer

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên website https://cifer.singlewindow.cn. Theo quy trình đăng ký xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc được Cục Bảo vệ thực vật giới thiệu, sau khi doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên CIFER, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo doanh nghiệp chuẩn bị các loại hồ sơ tài liệu, cơ bản sẽ bao gồm các danh mục như sau:

ho-so-dang-ky-xuat-khau-nong-san-sang-trung-quoc-tren-ciferĐăng ký xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc trên website cifer

Danh mục Hồ sơ đăng ký mã số xuất khẩu Trung Quốc

1. Hồ sơ tổng quan về doanh nghiệp

Gửi bản mô tả, giới thiệu về tổng quan doanh nghiệp

2. Hồ sơ vị trí doanh nghiệp và bố trí nhà xưởng

Gồm có:

 • Sơ đồ nhà máy, chỉ ra tên của các khu vực hoạt động khác nhau.
 • Hình ảnh về môi trường khu vực đặt nhà máy, cho biết thông tin về môi trường xung quanh (khu vực nội thành, ngoại thành, khu công nghiệp, nông nghiệp và dân cư).
 • Sơ đồ phân xưởng, chỉ ra dòng người, dòng nguyên liệu, dòng nước, dòng xử lý và các khu vực làm sạch khác nhau.

3. Hồ sơ cơ sở vật chất và thiết bị

 • Danh sách các trang thiết bị chính và công suất xử lý thiết kế.
 • Yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và phương pháp giám sát nếu có kho lạnh (nếu có).

4. Nước/nước đá/hơi nước

 • Cung cấp ảnh chụp các nguồn nước tự cung cấp hoặc các công trình cấp nước thứ cấp và giải thích liệu có các biện pháp bảo vệ thực phẩm như phân công người cụ thể quản lý và khóa (nếu có).
 • Kế hoạch giám sát đối với nước được sử dụng trong sản xuất và chế biến và nước đá/hơi nước (nếu có) tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, bao gồm các hạng mục kiểm tra vi khuẩn, phương pháp, tần suất, hồ sơ, kết quả kiểm tra.
 • Hồ sơ chất phụ gia cho lò hơi dùng trong sản xuất hơi nước tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và giải thích xem chúng có đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và chế biến thực phẩm hay không.

5. Nguyên liệu thô và nguyên liệu đóng gói

 • Tài liệu biện pháp chấp nhận đối với nguyên liệu và phụ gia, bao gồm các tiêu chuẩn và phương pháp chấp nhận.
 • Báo cáo thử nghiệm về sản phẩm mới nhất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc (nếu có).
 • Cung cấp nguyên liệu để chứng minh rằng nguyên liệu thô được mua để sản xuất của doanh nghiệp sẽ đến từ bất kỳ khu vực nào mà không có báo cáo về dịch hại kiểm dịch dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Trung Quốc và các nhà cung cấp nguyên liệu phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của địa phương.
 • Danh mục phụ gia thực phẩm (nếu có) được sử dụng trong sản xuất, chế biến (bao gồm tên, mục đích và lượng bổ sung,…).
 • Bằng chứng chứng minh rằng vật liệu đóng gói bên trong và bên ngoài phù hợp để đóng gói sản phẩm.
 • Cung cấp kiểu nhãn cho thành phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc.

ho-so-dang-ky-xuat-khau-nong-san-sang-trung-quoc-tren-cifer

6. Kiểm soát sản xuất và chế biến

 • Cung cấp quy trình sản xuất, chỉ ra các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) và các biện pháp kiểm soát mối nguy đang được thực hiện.
 • Nếu hệ thống HACCP được thông qua, hãy cung cấp bảng phân tích mối nguy và lịch trình HACCP, hồ sơ giám sát CCP, hồ sơ hiệu chỉnh sai lệch và tờ mẫu hồ sơ xác minh (nếu có).
 • Cung cấp báo cáo kiểm tra lấy mẫu rằng độc tố nấm mốc trong các sản phẩm được sản xuất, chế biến và lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc.
 • Cung cấp quy trình sản xuất, kế hoạch giám sát sản phẩm và kết quả giám sát sử dụng phụ gia thực phẩm và các chất tăng cường dinh dưỡng (nếu có).

7. Làm sạch và sát trùng

 • Cung cấp các biện pháp làm sạch và khử trùng, bao gồm các phương pháp và tần suất làm sạch và khử trùng, và xác minh hiệu quả làm sạch và khử trùng.

8. Kiểm soát hóa chất, chất thải và thiệt hại bởi côn trùng, chuột

 • Mô tả ngắn gọn về các yêu cầu thu thập và bảo quản hóa chất.
 • Cung cấp hệ thống quản lý để ngăn ngừa ô nhiễm vật lý và các hồ sơ xử lý có liên quan.
 • Cung cấp các phương pháp kiểm soát và kế hoạch bố trí đối với thiệt hại do côn trùng gây ra. Nếu việc kiểm soát được thực hiện bởi bên thứ ba, hãy cung cấp bằng cấp của bên thứ ba.
 • Cung cấp hệ thống quản lý chất thải và các hồ sơ xử lý có liên quan.

9. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

 • Mô tả ngắn gọn quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm và lấy số lô của một lô thành phẩm làm ví dụ minh họa cách truy xuất nguồn gốc nguyên liệu từ thành phẩm.
 • Cung cấp quản lý kho sản phẩm vào và xuất kho.

10. Quản lý và đào tạo nhân sự

 • Đưa ra các yêu cầu về quản lý sức khỏe trước khi làm việc và khám sức khỏe cho nhân viên.
 • Cung cấp kế hoạch, nội dung, đánh giá và hồ sơ đào tạo hàng năm cho nhân viên.
 • Cung cấp hồ sơ đào tạo của cán bộ quản lý về các quy định liên quan của pháp luật và quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của quốc gia/khu vực có sản phẩm xuất khẩu và của Trung Quốc, đồng thời tiến hành kiểm tra lấy mẫu tại chỗ và hỏi đáp khi cần thiết.
 • Cung cấp các hạng mục, chỉ tiêu, phương pháp và tần suất kiểm tra thành phẩm. (Nếu doanh nghiệp có phòng thí nghiệm riêng, vui lòng nộp chứng chỉ năng lực và trình độ của phòng thí nghiệm; nếu doanh nghiệp ủy thác cho phòng thí nghiệm của bên thứ ba, vui lòng cung cấp các chứng chỉ năng lực của phòng thí nghiệm được ủy thác.)

11. Kiểm soát dịch hại

 • Cung cấp danh sách các loài gây hại kiểm dịch mà Trung Quốc quan tâm và hệ thống giám sát và hồ sơ.
 • Cung cấp hồ sơ về sinh vật gây hại được tìm thấy trong quá trình sản xuất và bảo quản cũng như hồ sơ nhận dạng do các tổ chức chuyên môn được ủy thác thực hiện.
 • Cung cấp hồ sơ về việc thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại trong khu vực sản xuất và bảo quản.
 • Cung cấp phương pháp xử lý côn trùng.

Quy trình đăng ký online Mã số xuất khẩu Trung Quốc trên cifer

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị Cục Bảo vệ Thực vật cấp tài khoản cho doanh nghiệp bằng cách gửi thông tin tiếng Anh qua email [email protected] cùng username và password mà doanh nghiệp đề xuất.

Bước 2: Cục Bảo vệ thực vật sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện việc cấp tài khoản cho doanh nghiệp bạn trên website https://cifer.singlewindow.cn.

Bước 3: Doanh nghiệp truy cập vào website https://cifer.singlewindow.cn và sử dụng account và password do Cục Bảo vệ Thực vật cấp để thực hiện đăng ký online xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc.

ho-so-dang-ky-xuat-khau-nong-san-sang-trung-quoc-tren-cifer

Bước 4: Hồ sơ được gửi đi, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ kiểm tra và nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành gửi tới GACC.

Bước 5: Doanh nghiệp phải theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi từ Cục Bảo vệ Thực vật cũng như GACC trực tiếp trên website.

Trên đây là danh mục tổng hợp các hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi thực hiện nộp hồ sơ qua CIFER. Tuỳ theo loại doanh nghiệp hoặc loại thực phẩm mà doanh nghiệp phải nộp những hồ sơ nào trong danh mục trên. Doanh nghiệp cần tư vấn hồ sơ, quy trình đăng ký xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc vui lòng liên hệ Chất Lượng Việt để được hỗ trợ.

Tin tức liên quan

0901981789