ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường (EMS)

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. ISO 14001:2015 được thiết kế để sử dụng bởi một tổ chức đang tìm cách quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống, góp phần vào trụ cột bền vững về môi trường.

ISO 14001:2015 giúp tổ chức đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường, mang lại giá trị cho môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Nhất quán với chính sách môi trường của tổ chức, các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

 • Nâng cao hiệu suất môi trường;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;
 • Đạt được các mục tiêu môi trường.

iso-14001-2015-he-thong-quan-ly-moi-truongISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế thống nhất đưa ra các yêu cầu đối với một Hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các tổ chức cải thiện hoạt động môi trường của họ thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Một Hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của họ một cách “toàn diện”.

Các tiêu chuẩn ISO khác xem xét các loại hệ thống quản lý khác nhau, chẳng hạn như ISO 9001 về Hệ thống quản lý chất lượng và ISO 45001 về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tất cả đều sử dụng cấu trúc cấp cao. Điều này có nghĩa là ISO 14001 có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống quản lý ISO hiện có nào.

ISO 14001 phù hợp với các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô, dù là tư nhân, phi lợi nhuận hay chính phủ. Nó yêu cầu một tổ chức xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của mình, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, các vấn đề về nước và nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như sử dụng và hiệu quả tài nguyên.

Giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, ISO 14001 bao gồm nhu cầu cải tiến liên tục các hệ thống của tổ chức và cách tiếp cận các mối quan tâm về môi trường.

ISO 14001 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp bạn?

Có nhiều lý do tại sao một tổ chức, doanh nghiệp nên xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 để cải thiện kết quả hoạt động môi trường của mình. Chúng ta cùng điểm qua những lợi ích của ISO 140001:

iso-14001-2015-he-thong-quan-ly-moi-truong

 • Đáp ứng sự tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định.
 • Tăng cường sự tham gia của lãnh đạo và sự gắn kết của nhân viên.
 • Cải thiện uy tín doanh nghiệp và niềm tin của các bên liên quan thông qua truyền thông chiến lược.
 • Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường và quản lý kinh doanh.
 • Mang lại lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua cải thiện hiệu quả và giảm chi phí.
 • Khuyến khích hoạt động môi trường tốt hơn của các nhà cung cấp bằng cách tích hợp họ vào hệ thống kinh doanh của tổ chức.

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 tại Chất Lượng Việt

Bước 1: Đăng ký dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 14001

Đầu tiên, bạn liên hệ Chất lượng Việt để đăng ký tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp bạn.

Bước 2: Tư vấn xây dựng và hướng dẫn áp dụng

 • Sau khi thống nhất và ký kết hợp đồng, Chất lượng Việt sẽ thực hiện quá trình tư vấn áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Khảo sát toàn bộ và đánh giá sơ bộ thực tế hệ thống quản lý an toàn môi trường đang áp dụng tại doanh nghiệp. Xem xét các nội dung nào chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, Chất lượng Việt sẽ hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa, bổ sung,…(nếu có).
 • Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 14001 cho toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị và đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO cho Ban quản lý của đơn vị.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu, hồ sơ đáp ứng theo quy định của tiêu chuẩn ISO 14001.

Bước 3: Đánh giá nội bộ

Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001 và khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá.

Bước 4: Đăng ký đánh giá cấp chứng nhận ISO 14001

Chất lượng Việt hỗ trợ đơn vị liên hệ với tổ chức chứng nhận để thực hiện việc đăng ký đánh giá cấp chứng nhận ISO 14001.

Bước 5: Tiến hành đánh giá

Đoàn chuyên gia đánh giá (Tổ chức chứng nhận) đến đánh giá thực tế tình hình áp dụng hệ thống ISO 14001 tại doanh nghiệp. Xem xét sự phù hợp giữa thực tế cùng những nội dung trong hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp cung cấp. Sau đó, đưa ra các kiến nghị cho doanh nghiệp để khắc phục các sự không phù hợp trong hệ thống (nếu có).

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Theo các yêu cầu cần khắc phục của Tổ chức chứng nhận, Chất lượng Việt sẽ kiểm tra lại tình trạng và thực hiện khắc phục. Sau đó, Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ cùng kết quả đánh giá hệ thống quản lý để xem xét việc cấp giấy chứng nhận ISO 14001.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận ISO 14001

 • Sau khi hoàn thành việc đánh giá và khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá (nếu có) đơn vị sẽ được cấp chứng chỉ ISO 14001 và cho phép đơn vị sử dụng dấu chứng nhận.
 • Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Đánh giá giám sát định kỳ sau chứng nhận:

 • Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ISO 14001. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước).
 • Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát, tần suất đánh giá giám sát không quá 12 tháng /1 lần.
 • Nội dung các bước tiến hành đánh giá giám sát tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu.

Đánh giá tái chứng nhận:

 • Chứng nhận lại được thực hiện khi doanh nghiệp yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận ISO 14001 đã hết hiệu lực.
 • 03 tháng trước khi hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, sẽ thông báo hướng dẫn cho doanh nghiệp biết để làm quy trình đăng ký tái chứng nhận để cấp giấy chứng nhận mới.

Qua những thông tin trong bài viết trên, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ ISO 14001:2015  là gì rồi. Với những lợi ích nổi trội như đáp ứng các yêu cầu của luật định, xây dựng độ uy tín cho doanh nghiệp và mang lại lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua cải thiện hiệu quả và giảm chi phí, ISO 14001 đang ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng áp dụng. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về tư vấn chứng nhận ISO 14001 hay bất kỳ Hệ thống quản lý ISO nào khác, hãy liên hệ với Chất Lượng Việt ngay nhé, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Tin tức liên quan

0901981789