Kiểm kê khí nhà kính là gì? Quy định kiểm kê khí nhà kính

Kết quả kiểm kê khí thải nhà kính là cơ sở để vận hành thị trường trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Cuối năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 38/2023/TT-BCT. Thông tư quy định rõ nguyên tắc thực hiện kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi được xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

kiem-ke-khi-nha-kinh-la-gi
Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Một số khái niệm liên quan đến khí nhà kính

Phát thải khí nhà kính là hoạt động giải phóng khí nhà kính vào trong khí quyển.

Nguồn phát thải khí nhà kính là nơi xảy ra các quá trình vật lý, hóa học gây phát thải ra khí nhà kính hoặc các hoạt động sử dụng điện hoặc nhiệt trong sản xuất có nguồn gốc liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.

Phát thải khí nhà kính trực tiếp là việc phát thải khí nhà kính sinh ra từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, khai thác khoáng sản trên bề mặt, trong lòng đất hoặc rò rỉ từ máy móc, trang thiết bị lưu trữ của con người.

Phát thải khí nhà kính gián tiếp là phát thải khí nhà kính do việc sử dụng các dạng năng lượng như điện, nhiệt hoặc hơi nước tạo ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và các nhiên liệu khác có liên quan.

06 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

1/ Lĩnh vực năng lượng: Công nghiệp sản xuất năng lượng, tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than, dầu, khí tự nhiên.

2/ Lĩnh vựa giao thông vận tải: Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải.

3/ Lĩnh vực xây dựng tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

4/ Lĩnh vực các quá trình công nghiệp: Sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ozon; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác.

5/ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất: Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

6/ Lĩnh vực chất thải: Bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

Xem thêm: Tín chỉ Carbon là gì?

Quy trình kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

Quy trình kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vựa bao gồm:

kiem-ke-khi-nha-kinh-la-gi
Lĩnh vực năng lượng là lĩnh vực hàng đầu cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính
 • Xác định phạm vi kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Thu thập số liệu hoạt động phụ vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Lựa chọn hệ số phát thải kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Đánh giá độn không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Phạm vi kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.
 • Theo Thông tư, kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng, các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm thuộc ngành Công Thương bao gồm:
 • Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng: Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động đốt nhiên liệu trong quá trình sản xuất điện và tiêu thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; phát thải khí nhà kính từ các hoạt động phát tán từ khai thác khoáng sản.

 • Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm:

 • Phát thải khí nhà kính trong các quá trình hóa học, vật lý không tiêu thụ năng lượng thuộc các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim;

 • Phát thải khí nhà kính là các dung môi chất lạnh từ thiết bị và quá trình sản xuất, kinh doanh dung môi chất lạnh.

Trong bài viết này, Chất Lượng Việt đã chia sẻ chi tiết về Kiểm kê khí nhà kính và các lĩnh phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, tín chỉ carbon đừng ngần ngại hãy liên hệ Chất Lượng Việt để được tư vấn miễn phí nhé.

Tin tức liên quan

0901981789