Rainforest Alliance là gì? Quản lý rừng bền vững với Rainforest Alliance

Trên thực tế, có khoảng 75% tình trạng phá rừng trên toàn cầu bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp, nên việc sử dụng nguồn nguyên liệu rừng an toàn, bảo vệ tài nguyên rừng là rất cần thiết.

Hiện nay có rất nhiều các tiêu chuẩn về chứng nhận sinh thái, mỗi tiêu chuẩn sẽ có nội dung, cách tiếp cận khác nhau nhưng có chung một mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. Một trong những tiêu chuẩn mà bạn không thể bỏ qua chính là Rainforest Alliance.

Vậy Rainforest Alliance là gì? Tiêu chuẩn Rainforest có tác dụng gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Khái niệm tiêu chuẩn Rainforest Alliance là gì?

Rainforest Alliance ra đời vào đầu những năm 1990, Bộ quy tắc thực hành phát triển bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển nông nghiệp bền vững áp dụng trên toàn cầu. Là một tổ chức phi chính phủ (NGO) phát triển mạnh mẽ với vai trò tích hợp sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển con người.

Mục đích của Rainforest Alliance

Rainforest được tạo lập với mục đích xác định những tác nhân chính của nạn phá rừng và tàn phá môi trường: Khai thác gỗ, mở rộng canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và du lịch.

rainforest-alliance-la-gi-quan-ly-rung-ben-vung

Giảm tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động canh tác bằng cách ngăn chặn nạn phá rừng, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, giảm sử dụng hóa chất nông nghiệp và khuyến khích bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn, đây là những việc làm rất quan trọng để giúp con người và thiên nhiên phát triển hài hòa.

Tổ chức Rainforest Alliance có năng lực đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho người nông dân, các doanh nghiệp lâm nghiệp, du lịch về cách thức thực hiện các thực hành quản lý đất bền vững.

Vào năm 2018, Rainforest Alliance chính thức hợp nhất với tiêu chuẩn UTZ một tổ chức chứng nhận bền vững hàng đầu thế giới. Nạn phá rừng, biến đổi khí hậu, nghèo đói có hệ thống, và bất bình đẳng xã hội,… là những thách thức lớn mà con người đang phải đối mặt. Hợp nhất để tạo ra được một vị thế tốt hơn nhằm đạt được tầm ảnh hưởng cần thiết để giải quyết các thách thức trên một cách hiệu quả.

Cấu trúc của tiêu chuẩn Rainforest Alliance

  • Hệ thống quản lý và lập kế hoạch hiệu quả
  • Bảo tồn đa dạng sinh học
  • Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
  • Cải thiện sinh kế và phúc lợi của con người
  • Sản xuất gia súc bền vững (chỉ áp dụng cho phạm vi chứng nhận gia súc).

Tiêu chuẩn Rainforest Alliance có tác dụng gì đối với doanh nghiệp

Chứng nhận Rainforest Alliance mang lại giá trị môi trường rất lớn. Góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng phát triển bền vững.

Rainforest đặt ra các tiêu chuẩn cho toàn thể cộng đồng và cho các tổ chức lâm nghiệp trên thế giới với mục đích nhằm sử dụng tài nguyên rừng đúng mục đích, giảm thiểu lãng phí các nguồn tài nguyên từ rừng, ngăn chặn nạn phá rừng.

rainforest-alliance-la-gi-quan-ly-rung-ben-vung

Chứng nhận Rainforest Alliance thể hiện về trách nhiệm của tổ chức đối với con người và xã hội.

Giá trị thương hiệu của bạn sẽ được nâng cao hơn, xây dựng mối quan hệ chặt chẻ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như tăng hiệu quả trong quá trình bán hàng.

Chúng tôi hy vọng với các kiến thức chúng tôi chia sẻ bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi Rainforest Alliance là gì? Cũng như biết được Tiêu chuẩn Rainforest Alliance mang lại những tác dụng hữu ích nào cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi, nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tiêu chuẩn Rainforest hoặc các tiêu chuẩn khác về rừng.

Tin tức liên quan

0901981789