5 Vấn đề lớn nhất: Tại sao vườn trồng sầu riêng chưa được Trung Quốc cấp mã?

Vườn trồng sầu riêng không có chứng chỉ GAP hoặc tương đương, điều kiện vệ sinh, quản lý dịch hại hạn chế, cơ sở vật chất tại vườn trồng còn thiếu và yếu, không lưu trữ hồ sơ – sổ sách về quy trình thu hoạch sầu riêng. Đây là 5 lý do lớn mà GACC từ chối cấp mã vùng trồng cho nhiều vườn trồng sầu riêng Việt Nam.

Hiện nay, sầu riêng tươi Việt Nam đã có 163 vườn trồng và 67 cơ sở đóng gói phù hợp với yêu cầu của Nghị định thư. Tính tổng cộng sau 2 đợt kiểm tra, GACC đã phê duyệt cho Việt Nam 246 vùng trồng và 97 cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện được cấp mã xuất khẩu sang Trung Quốc.

Được cấp 343 mã số nhưng một số vườn trồng và cơ sở đóng gói tại Việt Nam hiện chưa phù hợp với yêu cầu của Nghị định thư, cần có giải pháp khắc phục để được xem xét phê duyệt trong thời gian tới.

tai-sao-sau-rieng-chua-duoc-cap-ma-vung-trong

Sầu riêng là loại cây cho giá trị kinh tế cao. Được cấp thêm mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, sầu riêng Việt Nam chắc chắn sẽ rộng đường hơn khi xuất sang Trung Quốc. Chúng ta cần đảm bảo tinh thần hợp tác và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của phía Trung Quốc trong việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, giúp người nông dân thu lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này

Tin tức liên quan

0901981789