Tiêu chuẩn BRCGS – Phiên bản 9 (BRCGS Food Issue 9) ban hành 08/2022

Tiêu chuẩn BRCGS – phiên bản 9 về An toàn thực phẩm toàn cầu. Tiêu chuẩn BRC đã được sửa đổi và ra mắt phiên bản 9 vào tháng 08 năm 2022, tiêu chuẩn này giúp các nhà sản xuất thực phẩm tập trung vào nhiều lĩnh vực bao gồm HACCP, truy xuất nguồn gốc, phòng chống gian lận thực phẩm, cam kết quản lý và văn hóa an toàn thực phẩm.

Chứng nhận BRCGS theo phiên bản 9 sẽ bắt đầu được đánh giá từ ngày 01/02/2023.

Tiêu chuẩn BRCGS là gì?

Tiêu chuẩn BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards) là Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm. BRCGS cung cấp một khuôn khổ để quản lý sản phẩm an toàn, tính toàn vẹn, tính hợp pháp, chất lượng và các biện pháp kiểm soát hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm, thành phần thực phẩm, sản xuất, chế biến và đóng gói.

BRCGS (Uy tín Thương hiệu thông qua Tuân thủ) là thương hiệu toàn cầu dẫn đầu thị trường giúp xây dựng niềm tin trong chuỗi cung ứng, cung cấp một bộ tiêu chuẩn trong đó chứng nhận mang lại dấu hiệu về chất lượng, an toàn và trách nhiệm thực phẩm.

tieu-chuan-brcgs-phien-ban-9-brcgs-food-issue-9Tiêu chuẩn BRCGS – Phiên bản 9 (BRCGS Food Issue 9)

Tiêu chuẩn BRCGS Phiên bản 9 – BRCGS Food Issue 9

Qua việc xem xét các tiêu chuẩn hiện hành, BRCGS có thể đảm bảo rằng chúng kết hợp các xu hướng và hoạt động mới nhất trong ngành, kinh nghiệm thực tế và các phương pháp tốt nhất trong ngành. Quá trình sửa đổi cho phép BRCGS cập nhật những kỳ vọng đang phát triển, các yêu cầu quy định và nhu cầu của người tiêu dùng. Nó cung cấp cơ hội xây dựng dựa trên giá trị mà khách hàng và các bên liên quan của BRCGS thu được từ việc sử dụng các tiêu chuẩn của BRCGS. Giá trị này đã được xác nhận trong một nghiên cứu gần đây do Đại học Birkbeck thực hiện.

Hiện nay, đã có hơn 20.000 địa điểm ở 130 quốc gia áp dụng tiêu chuẩn An toàn thực phẩm toàn cầu BRCGS được 70% trong số 10 nhà bán lẻ hàng đầu toàn cầu, 60% trong số 10 nhà hàng phục vụ nhanh hàng đầu và 50% trong số 25 nhà sản xuất hàng đầu và hiện là nhà sản xuất lớn nhất Chương trình An toàn thực phẩm toàn cầu.

Cho đến nay, có rất ít thông tin về Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRCGS Phiên bản 9. Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm BRCGS Phiên bản 9 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 09/08/2022.

Tin tức liên quan

0901981789