Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo – Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ thuộc nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát. Gạch ốp lát, đá ốp lát là hàng hóa thuộc nhóm 2 thuộc nhóm hàng hóa có nguy cơ mất an toàn theo quy định của Bộ Xây dựng. Vì vậy sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Căn cứ pháp lý

  • QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD  Tải về

chung-nhan-hop-quy-da-op-lat-nhan-tao

Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ là gì?

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ là sản phẩm được chế tạo từ cốt liệu đá tự nhiên, nhân tạo (silica, quartz, granite), chất kết dính hữu cơ, phụ gia và bột màu, tạo hình bằng phương pháp rung ép, có hút chân không sau đó gia nhiệt.

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ là hàng hóa thuộc nhóm 2 thuộc nhóm hàng hóa có nguy cơ mất an toàn theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Đối tượng áp dụng

Căn cứ theo QCVN 16:2019/BXD, các nhóm đối tượng sau phải thực hiện làm chứng nhận hợp quy

  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
  • Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
  • Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quy định về chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ được thực hiện theo các phương thức: phương thức 1, phương thức 5, phương thức 7.

chung-nhan-hop-quy-da-op-lat-nhan-tao

Tham khảo: 06 nhóm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy

  • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.

Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.

Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

  • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là không quá 03 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

  • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại

Hãy liên hệ Chất Lượng Việt theo số điện thoại 0901.981.789 để được tư vấn về chứng nhận hợp quy Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ.

Xem thêm:

Tin tức liên quan

0901981789