Chứng nhận ISO 14001:2015 đáp ứng yêu cầu Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đưa ra các hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, việc triển khai chứng nhận ISO 14001:2015 là một trong các yêu cầu rất quan trọng mà doanh nghiệp phải đáp ứng.

chung-nhan-iso-14001-2015-dap-ung-nghi-dinh-40-2019-nd-cpNghị định 40/2019/NĐ-CP đưa ra các hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

Sau hơn 19 năm kể từ khi tiêu chuẩn được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban hành phiên bản mới năm 2015, ký hiệu là ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về quản lý những yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Đây là tiêu chuẩn dùng để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.

>>>Xem thêm: Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:2015

chung-nhan-iso-14001-2015-dap-ung-nghi-dinh-40-2019-nd-cpTiêu chuẩn ISO 14001:2015

Một số điểm lưu ý trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Chương V, Điều 22, Mục 5 Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001.

Chương V, Điều 25, Mục 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001.

Xem toàn văn Nghị định 40/2019/NĐ-CP Tại đây

Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Nhóm I

1. Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;

2. Luyện kim, tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại, phá dỡ tàu biển;

3. Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF,HDF);

4. Sản xuất hóa chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa học;

5. Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;

6. Thuộc da;

7. Lọc hóa dầu;

8. Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân.

Nhóm II

9. Xử lý, tái chế chất thải, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

10. Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất;

11. Sản xuất pin, ắc quy;

12. Sản xuất clinker.

Nhóm III

13. Chế biến mủ cao su;

14. Chế biến tinh bột sắn, bột ngọt, bia, rượu, cồn công nghiệp;

15. Chế biến mía đường;

16. Chế biến thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm;

17. Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

Như vậy theo yêu cầu tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp thuộc các loại hình trên sẽ bắt buộc phải có chứng nhận ISO 14001:2015 trước 31/12/2020. Đối với các dự án, doanh nghiệp mới đi vào vận hành sau ngày Nghị định được ban hành (13/05/2019) sẽ có 2 năm kể từ ngày bắt đầu triển khai để thực hiện ISO 14001.

Tham khảo: 07 bước xây dựng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

chung-nhan-iso-14001-2015-dap-ung-nghi-dinh-40-2019-nd-cp

Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14001:2015

Về khía cạnh quản lý:

  • Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện;
  • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường;
  • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Về khía cạnh tạo dựng thương hiệu:

  • Nâng cao hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng;
  • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000.

Về khía cạnh tài chính:

  • Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả: giảm mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn và giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý;
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực và giảm chi phí liên quan đến các bệnh nghề nghiệp do cán bộ nhân viên được làm việc trong môi trường sạch hơn, an toàn hơn;
  • Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro, tổn thất, tai nạn xảy ra.

Xem thêm: Nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí thông qua áp dụng ISO 14000

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất lượng Việt thực hiện tư vấn chứng nhận và đào tạo hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 cho các tổ chức/ doanh nghiệp được quy định trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Liên hệ hotline: 0901.981.789 để được tư vấn chi tiết thêm.

Tin tức liên quan

0901981789