FSSC 22000: Tối thiểu 5 điều bạn cần biết

Tiêu chuẩn FSSC là gì?

FSSC 22000 hay Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (Food Safety Systems Certification 22000) là một chương trình chứng nhận được quốc tế công nhận dựa trên tiêu chuẩn ISO 22000 trong việc thiết lập chuẩn mực về chất lượng, an toàn và quy trình cho ngành công nghiệp thực phẩm.

Việc được chứng nhận FSSC 22000 chứng tỏ rằng một doanh nghiệp liên quan đến các sản phẩm thực phẩm, dù là nhà sản xuất, nhà cung cấp hay nhà bán lẻ, đều có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý, đối tác và người tiêu dùng.

Lợi ích của chứng nhận FSSC 22000 cho doanh nghiệp bạn?

Dưới đây là một số lợi ích chính của việc áp dụng chương trình FSSC 22000 cho mỗi loại hình kinh doanh trong ngành thực phẩm:

  • Các nhà cung cấp:

Nhiều nhà bán lẻ thực phẩm lớn yêu cầu các nhà cung cấp phải có chương trình được chứng nhận GFSI như FSSC 22000. GFSI hay Sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu, là một tổ chức toàn cầu đặt ra các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và được hỗ trợ bởi Liên minh các nhà cung cấp và nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất thế giới.

fssc-22000-toi-thieu-5-dieu-ban-can-bietFSSC 22000 Tiêu chuẩn chứng nhận An toàn thực phẩm

  • Nhà sản xuất

FSSC 22000 được áp dụng rộng rãi trong toàn bộ chuỗi cung ứng và phù hợp với thông điệp của GFSI về “một khi được chứng nhận, được công nhận ở mọi nơi”. Do đó nhà sản xuất được chứng nhận FSSC 22000 có thể mong đợi chất lượng đầu ra của họ, ít nhất tương đương với chất lượng của các công ty cùng ngành.

  • Nhà bán lẻ

Các nhà bán lẻ thực phẩm có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận khung của FSSC 22000. Phương pháp này có thể giúp các doanh nghiệp, bất kể quy mô, triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp nhất với họ đồng thời đáp ứng các yêu cầu mà đối tác kinh doanh mong đợi.

Một lợi ích khác của FSSC 22000 là nó nêu chi tiết cách triển khai hệ thống HACCP hiệu quả và những tổ chức được chứng nhận ISO 22000 sẽ thấy việc áp dụng FSSC 22000 dễ dàng hơn.

Sự khác biệt giữa ISO 22000 và FSSC 22000 là gì?

“22000” trong FSSC 22000 có thể khiến người ta nhớ đến ISO 22000 và cả hai đều là hệ thống an toàn thực phẩm, sẽ khiến người ta tự hỏi làm thế nào chúng có thể liên quan với nhau hoặc liệu có sự khác biệt giữa chúng hay không.

ISO 22000FSSC 22000

Tiêu chuẩn toàn cầu ISO 22000 là nền tảng của FSSC 22000 cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Đặt ra tiêu chuẩn cho chất lượng, an toàn và quy trình thực phẩm trên toàn thế giới, ISO 22000 kết hợp cốt lõi của ISO 9001 và các nguyên tắc của HACCP để giúp đảm bảo an toàn thực phẩm cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Như đã đề cập, lược đồ FSSC 22000 được xây dựng dựa trên FSMS của tiêu chuẩn ISO 22000 trong việc tạo khuôn khổ cho các quy trình. FSSC 22000 bổ sung giá trị cho tiêu chuẩn bằng cách bao gồm các thành phần bắt buộc khác nhằm thúc đẩy mức độ chất lượng và an toàn được công nhận cho các sản phẩm trong ngành thực phẩm toàn cầu.

Thành phần của FSSC 22000 là gì?

Các yêu cầu chứng nhận FSSC 22000 có thể được chia thành 3 thành phần sau:

  • ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 cung cấp cơ sở cho FSMS nhưng bản thân nó không đủ để được GFSI công nhận, đó là lý do tại sao FSSC 22000 cần có hai thành phần khác.

  • PRP hoặc Chương trình tiên quyết

Tiêu chuẩn này dựa trên ISO/TS 22002-1 về các yêu cầu đối với cách bố trí và xây dựng nhà xưởng của doanh nghiệp, dịch vụ bảo trì, thông tin sản phẩm, vệ sinh của nhân viên, hệ thống phòng vệ và gian lận thực phẩm, cùng những yêu cầu khác.

  • Yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 – Các yêu cầu

Bổ sung bao gồm tuân thủ các quy định, quản lý nhân viên an toàn thực phẩm, cũng như ghi lại và xem xét các dịch vụ quản lý như tiện ích, vận chuyển và bảo trì.

fssc-22000-toi-thieu-5-dieu-ban-can-biet

Các để được chứng nhận FSSC 22000 trong 5 bước

Bước 1: Chọn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Trước tiên, doanh nghiệp cần xác định có thực sự cần được chứng nhận FSSC 22000 hay không vì có các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm như ISO 22000, tiêu chuẩn toàn cầu BRC về An toàn Thực phẩm cũng được quốc tế công nhận. Bạn có thể kiểm tra xem các đối tác kinh doanh (tìm năng) của mình có yêu cầu bất kỳ tiêu chuẩn nào trong số đó hay không và điều này có thể giúp xác định tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được lựa chọn.

Bước 2: Thành lập Ban an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp

Tạo một nhóm bao gồm các cá nhân từ các bộ phận khác nhau, những người nắm quy trình trong hoạt động sản xuất của bạn. Chúng sẽ rất quan trọng trong việc xác định những thay đổi nào cần được thực hiện và cách chúng nên được triển khai để tuân thủ các yêu cầu của FSSC 22000.

Bước 3: Đánh giá các FSSC 22000 và các yêu cầu của nó

Ban an toàn thực phẩm cần tìm hiểu về chương trình chứng nhận FSSC 22000 và 3 thành phần chính của chương trình chứng nhận và cách chúng áp dụng cho doanh nghiệp.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

Đánh giá nội bộ là hoạt động mà doanh nghiệp tự thiện trước khi Tổ chức chứng nhận đến đánh giá chứng nhận. Sử dụng Checklist đánh giá nội bộ FSSC có thể giúp giải quyết các thiếu sót trong quá trình chuẩn bị cho chứng nhận chính thức.

Bước 5: Đánh giá chứng nhận

Tìm kiếm và liên hệ với tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận sẽ tiến hành quy trình chứng nhận doanh nghiệp của bạn theo FSSC 22000.

Để giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm được thời gian, nguồn lực thực hiện FSSC 22000. Chất Lượng Việt sẽ đồng hành cùng bạn thông qua tư vấn chứng nhận FSSC 22000, cụ thể như sau:

  • Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cũng như lộ trình chứng nhận phù hợp với phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Xây dựng bộ hồ sơ đáp ứng yêu cầu của FSSC 22000.
  • Hỗ trợ thực hiện từ bước 3 – bước 5 trong lộ trình nêu trên.

Hãy liên hệ với Chất Lượng Việt ngay nhé, Hotline: 0901981789.

Xem thêm:

Tin tức liên quan

0901981789