Xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Nghị định thư về dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc xác định rõ các yêu cầu nhằm đảm bảo dưa hấu tươi của Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu kiểm dịch thực vật của Trung Quốc.

Xem thêm:

Dưa hấu tươi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc yêu cầu đảm bảo không được nhiễm 5 đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống gồm 3 loài ruồi đục quả, một loài rệp và một loại vi khuẩn.

Tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã; vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và phải đảm bảo giám sát vườn trồng, giám sát quy trình đóng gói; cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả dưa hấu tươi xuất sang Trung Quốc là có thể truy xuất được đến vùng trồng đã được cấp mã số; các lô hàng dưa hấu của Việt Nam được xuất khẩu qua tất cả các cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trái cây tươi.

Những thông tin trên đã được các cơ quan phía Trung Quốc thông báo và có hiệu lực ngay tại thời điểm hiện nay. Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thông tin đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được biết để chủ động tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản đặt biệt là xuất khẩu dưa hâu nắm chắc các quy định về tiêu chuẩn kiểm dịch và công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng dưa hấu của Việt Nam, tránh các rủi ro.

luu-y-khi-xuat-khau-dua-hau-sang-trung-quoc
Xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch là cơ hội lớn cho nông nghiệp Việt Nam

Ngay sau khi Nghị định thư có hiệu lực đòi hỏi từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói phải chuẩn hóa, tuân thủ theo quy định, yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Để đảm bảo cho hàng hóa được xuất khẩu thuận lợi, Cục Hải quan khuyến nghị các doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu khi làm thủ tục xuất khẩu dưa hấu tươi của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Vấn đề 1: Nghị định thư xuất khẩu dưa hấu Việt Nam vào Trung Quốc đã xác định rõ các yêu cầu về nhập khẩu nhằm đảm bảo quả dưa hấu tươi của Việt Nam tuân thủ các luật cũng như quy định và các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu kiểm dịch thực vật của Trung Quốc. Từ đó, các vùng trồng cũng như các cơ sở đóng gói Việt Nam phải tuân thủ các quy định này.

“Như vậy phải lưu ý ở điểm này có hai vấn đề phải quan tâm là vệ sinh an toàn thực phẩm và đối tượng kiểm dịch,” ông Ngô Xuân Nam nhấn mạnh.”

Vấn đề 2: Cần quan tâm là quả dưa hấu tươi của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc thì không được nhiễm 5 đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống mà Trung Quốc quan tâm bao gồm: bao loài ruồi đục quả, một loài rệp và một vi khuẩn.

Khi xuất hẩu dưa hấu tươi vào thị trường Trung Quốc thì sản phẩm không được phép nhiễm các đối tượng kiểm dịch này. Nếu sản phẩm bị nhiễm 1 trong 5 đối tượng trên sẽ vi phạm quy định của thị trường Trung Quốc.

Vấn đề 3: Cần quan tâm là tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ NN&PTNT và GACC cấp mã.

Vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) như VietGAP, GlobalGAP,…và phải đảm bảo giám sát vùng trồng, giám sát quy trình đóng gói.

Vấn đề 4: Cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả dưa hấu tươi xuất sang Trung Quốc là có thể truy xuất được đến vùng trồng đã được cấp mã số.

Như vậy, chúng ta phải có sổ hồ sơ, sổ sách ghi chép rõ ràng để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc khi mà khống may xảy ra sự cố về mất an toàn thực phẩm hoặc vi phạm đối tượng kiểm dịch. Điều này cũng thể hiện sự minh bạch của sản phẩm khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vấn đề 5: Các lô hàng dưa hấu của Việt Nam được xuất khẩu qua tất cả các cửa khẩu đã được GACC cấp phép nhập khẩu trái cây tươi.

Cần lưu ý là mặc dù có rất nhiều cửa khẩu giáp biên với Trung Quốc nhưng chỉ có một số cửa khẩu được phép nhập khẩu trái cây tươi do hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kiểm soát biên giới và phải được lấy mẫu kiểm dịch 2%.

Tin tức liên quan

0901981789