Đơn xin cấp mã số vùng trồng

Mã số vùng trồng (mã số) (Production Unit Code)

  • Mã số vùng trồng là một chứng nhận mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
  • Là mã số được cấp cho vùng trồng nông sản có sự kết hợp các ký tự và mã số như sau: Mã quốc gia, mã tỉnh, thành phố, mã quận, huyện, mã xã, phường và số thứ tự theo danh sách mã do Cục bảo vệ thực vật phê duyệt và cấp.

GPS (Global Positioning System)

Là hệ thống định vị địa lý dựa trên vị trí của vệ tinh nhân tạo.

Đơn xin cấp mã số vùng trồng

Tổ chức/cá nhân xin cấp mã vùng trồng cho 1 loại cây trồng xuất khẩu/tiêu thụ nội địa cần cung cấp những thông tin:

  1. Diện tích vùng trồng cây xin cấp mã số.
  2. Loại cây trồng, tuổi cây trồng và nguồn gốc giống của vùng trồng xin cấp mã số.
  3. Sổ sách ghi chép (nhật ký canh tác) về các tác động lên vùng trồng, vệ sinh đồng ruộng, lịch trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.
  4. Thông tin của cá nhân/ tổ chức đại diện vùng sản xuất, danh sách các hộ nông dân
  5. Thông tin về sản lượng (sản lượng trung bình của 3 năm – 5 năm gần nhất).
  6. Trích lục bản đồ vùng trồng cây xin cấp mã số.
  7. Giấy chứng nhận VietGAP, Global GAP cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có).

>>Tải về đơn xin cấp Mã số vùng trồng Tại đây

Xem thêm:


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789