Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm

Hầu hết các sản phẩm, doanh nghiệp đều có thể tự công bố chất lượng sản phẩm ra công chúng. Tuy nhiên, một số loại sản phẩm thực phẩm đặc biệt, được nhà nước quy định thì doanh nghiệp khi muốn sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm được tiến hành như nào? Chúng tôi xin chia sẽ bài viết dưới đây để quý khách hàng có thể tham khảo.

Đối tượng cần công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm; được áp dụng với các nhóm sản phẩm sau đây:

1.Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học;

2. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;

3. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

4. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới;

5. Phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm; hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

thu-tuc-cong-bo-san-pham

Thủ tục công bố sản phẩm

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ cổng trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1.Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

2. Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

3. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký trong thời hạn cụ thể.

Trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Hoặc 21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

Bước 3: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

 • Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Cơ quan tiếp nhận phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu

 1. Bản công bố sản phẩm theo quy định;
 2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale); hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation); hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. Gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế. Hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 4. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm. Hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận).
 5. Giấy chứng nhận cơ sở đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP), (bản sao có xác nhận).

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước

 1. Bản công bố sản phẩm theo quy định;
 2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng; tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm; được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố; trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 3. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm. Hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 5. Giấy chứng nhận cơ sở đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP), (bản sao có xác nhận).

Cần lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bài viết trên là thông tin về trình tự, thủ tục đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ 0901.981.789 để được hỗ trợ.

Tin tức liên quan

0901981789