Tiêu chuẩn ISO 26000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 26000 là gì?  Là tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội. Mục tiêu của trách nhiệm xã hội là đóng góp vào sự phát triển bền vững. Trách nhiệm xã hội là hoạt động có tổ chức vì nó tập trung và kết nối trách nhiệm của tổ chức với xã hội và môi trường. Trách nhiệm xã hội gắn kết chặt chẽ với phát triển bền vững. Vậy tiêu chuẩn ISO 26000 là gì?

tieu-chuan-iso-26000-la-giTiêu chuẩn ISO 26000 là gì?

Vì phát triển bền vững có các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường chung cho tất cả mọi người nên có thể được sử dụng theo cách thức tổng hợp những mong muốn rộng hơn của xã hội mà những tổ chức theo đuổi hành động có trách nhiệm cần tính đến. Do đó, mục tiêu bao quát của trách nhiệm xã hội của tổ chức phải là đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn ISO 26000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 26000 hay Tiêu chuẩn Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội có tên tiếng Anh là: ISO 26000 Guidance on social responsibility.

Tiêu chuẩn ISO 26000 là tiêu chuẩn cung cấp những hướng dẫn thay vì yêu cầu, do đó, tiêu chuẩn này không thể được cũng như không thích hợp cho mục đích chứng nhận, điều này không giống như một số tiêu chuẩn ISO nổi tiếng khác.

Thay vào đó, tiêu chuẩn này giúp làm rõ trách nhiệm xã hội là gì, giúp các doanh nghiệp và tổ chức chuyển các nguyên tắc thành hành động hiệu quả và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất liên quan đến trách nhiệm xã hội trên toàn cầu. Tiêu chuẩn này dành cho tất cả các loại hình tổ chức bất kể hoạt động, quy mô hoặc vị thế.

Tiêu chuẩn được đưa ra vào năm 2010 sau năm năm đàm phán giữa nhiều bên liên quan khác nhau trên toàn thế giới.

Đại diện của chính phủ, tổ chức phi chính phủ, ngành công nghiệp, các nhóm người tiêu dùng và các tổ chức lao động trên khắp thế giới đã tham gia vào sự phát triển của tiêu chuẩn này, điều đó thể hiện sự đồng thuận quốc tế.

Tầm quan trọng của ISO 26000 là gì?

Các tổ chức trên toàn thế giới và các bên liên quan ngày càng nhận thức rõ về nhu cầu và lợi ích của hành vi trách nhiệm xã hội. Mục tiêu của trách nhiệm xã hội là đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Hoạt động của tổ chức trong mối quan hệ với xã hội nơi tổ chức hoạt động và tác động của tổ chức tới môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong việc đo lường năng lực hoạt động chung và khả năng duy trì hoạt động một cách có hiệu quả của tổ chức đó.

Điều này phản ánh sự thừa nhận gia tăng về nhu cầu đảm bảo hệ sinh thái lành mạnh, công bằng xã hội và điều hành tổ chức tốt. Về lâu dài, mọi hoạt động của các tổ chức phụ thuộc vào sự lành mạnh của hệ sinh thái thế giới.

Các tổ chức chịu sự giám sát nhiều hơn của các bên liên quan khác nhau. Nhận thức và thực tiễn hoạt động của một tổ chức về trách nhiệm xã hội, trong số những vấn đề khác, có thể ảnh hưởng đến:

  • Lợi thế cạnh tranh của tổ chức;
  • Danh tiếng của tổ chức;
  • Khả năng thu hút và giữ chân người lao động hay thành viên, khách hàng hoặc người sử dụng;
  • Duy trì tinh thần, cam kết và năng suất của người lao động;
  • Quan điểm của các nhà đầu tư, chủ sở hữu, nhà tài trợ và cộng đồng tài chính;
  • Mối quan hệ với các công ty, chính phủ, truyền thông, nhà cung cấp, tổ chức ngang cấp, khách hàng và cộng đồng trong đó tổ chức hoạt động.

Mọi thắc mắc hay yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng; Tiêu chuẩn ISO 26000 – Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội Quý khách liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0901.981.789 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

>>> Tham Khảo:

Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 45001 – Quản lý an toàn sức khỏe lao động

07 bước xây dựng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 45001 và OHSAS 18001 có những điểm khác biệt gì?

Quy trình áp dụng ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Tin tức liên quan

0901981789