Tư vấn chứng nhận ISO 22000 cho yến sào xuất khẩu

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm yến sào xuất khẩu sang Trung Quốc cần được cục Thú y thẩm định về an toàn thực phẩm khi đăng ký với Tổng cục hải quan Trung Quốc GACC. Việc đăng ký chứng nhận ISO 22000 yến sào là một điều kiện cần để nộp hồ sơ đăng ký cũng như tiền đề quan trong để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm nhằm đạt điều kiện xuất khẩu.

Vậy ISO 22000 là tiêu chuẩn gì? Các doanh nghiệp yến sào cần đáp ứng điều kiện gì để đạt giấy chứng nhận ISO 22000?

Tiêu chuẩn ISO 22000:2028 là gì?

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, cung cấp khuôn khổ thực tế để triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm, từ nông dân và nhà sản xuất thực phẩm đến nhà bán lẻ và dịch vụ thực phẩm.

Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm, từ khâu xử lý nguyên liệu thô cho đến sản phẩm cuối cùng. Nó cũng bao gồm các yêu cầu để quản lý các mối nguy về an toàn thực phẩm và giảm thiểu rủi ro. Bằng cách tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000:2018, các tổ chức có thể giúp đảm bảo rằng thực phẩm của họ an toàn để ăn và họ đang thực hiện các bước để ngăn ngừa bệnh tật từ thực phẩm. Nó có thể bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng niềm tin trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Xem thêm: Chứng nhận ISO 22000: Bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng niềm tin trong chuỗi cung ứng thực phẩm

Lợi ích của chứng nhận ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống an toàn thực phẩm áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Áp dụng ISO 22000 cho tổ chức mang lại những lợi ích tiềm năng như:

 • Khả năng cung cấp ổn định thực phẩm an toàn.
 • Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, yêu cầu pháp luật có liên quan.
 • Giải quyết các rủi ro liên quan đến mục tiêu của tổ chức.
 • Khả năng chứng minh sự phù hợp với hệ thống quản lý của chính tổ chức đặt ra.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp yến sào

Để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000, tổ chức sản xuất, chế biến yến sào cần thực hiện các yêu cầu sau:

Đầu tiên, tổ chức phải thành lập đội an toàn thực phẩm bao gồm 1 nhóm cá nhân – thành viên có đủ hiểu biết về lĩnh vực quan trọng trong xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm, được đào tạo về ISO 22000, an toàn thực phẩm, có kiến thức và chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực phẩm.

Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống tài liệu, thủ tục cần thiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. Hệ thống tài liệu tổ chức cần thiết lập bao gồm:

 • Chính sách an toàn thực phẩm được xây dựng dựa trên nhu cầu mong đợi, bối cảnh thực tế doanh nghiệp và có sự phê duyệt của lãnh đạo.
 • Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lập trên sự nhất quán với chính sách chất lượng, mục tiêu cần được đo lường, giám sát thường xuyên.
 • Bối cảnh tổ chức, nhu cầu, mong đợi các bên quan tâm.
 • Sổ tay an toàn thực phẩm.
 • Các kế hoạch HACCP.
 • Quy phạm vệ sinh.

Bên cạnh đó nhằm vận hành hệ thống nên thiết lập các tài liệu thủ tục, quy trình:

 • Thủ tục đánh giá rủi ro và cơ hội.
 • Thủ tục quản lý sự thay đổi.
 • Thủ tục quản lý các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống FSMS.
 • Thủ tục kiểm soát các sản phẩm/dịch vụ/quá trình được cung cấp từ bên ngoài.
 • Thủ tục theo dõi, phân tích, đo lường và đánh giá.
 • Thủ tục kiểm soát thông tin dạng văn bản.
 • Thủ tục xem xét lãnh đạo.
 • Thủ tục đánh giá nội bộ.
 • Thủ tục xử lý khiếu nại.
 • Thủ tục triển khai sản xuất.
 • Thủ tục tuyển dụng và đào tạo.
 • Thủ tục quản lý thiết bị máy móc, kiểm soát thiết bị đo lường.
 • Thủ tục đánh giá nhà cung cấp/mua hàng.
 • Thủ tục truy tìm nguồn gốc.
 • Thủ tục thu hồi sản phẩm.
 • Thủ tục ứng phó tình huống khẩn cấp.
 • Thủ túc giao hàng.
 • Thủ tục xuất nhập kho.
 • Thủ tục kiểm soát các sản phẩm không phù hợp.
 • Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa.
 • Thủ tục thẩm định, thẩm tra.

Các tài liệu cần được xây dựng và phê duyệt bởi cán bộ chuyên môn, có thể áp dụng thực tế tại doanh nghiệp để trở thành một phần không thể thiếu nhằm đảm bảo hệ thống vận hành tốt nhất.

Khi việc xây dựng hồ sơ, việc triển khai thực hiện áp dụng phải được phổ biến và thực hiện qua các chương trình về đào tạo, công bố áp dụng đến toàn thể nhân viên. Việc áp dụng triển khai qua các hồ sơ, việc vận hành hệ thống theo các tài liệu, thủ tục đã thiết lập.

Sau quá trình áp dụng, tổ chức cần thực hiện tự đánh giá thông qua chương trình đánh giá nội bộ tại tổ chức, là một yêu cầu quan trọng nhằm mục đích xác định việc áp dụng có được thực hiện theo yêu cầu, qua đó phát hiện ra các điểm không phù hợp và có biện pháp khắc phục, cải tiến nâng cao hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp chế biến yến sào xuất khẩu có mong muốn được chứng nhận ISO 22000 khi chọn dịch vụ tư vấn của Chất Lượng Việt sẽ được cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn ISO 22000 như sau:

 • Hướng dẫn xây dựng nhà xưởng đáp ứng yêu cầu ISO 22000 và yêu cầu của cục Thú y.
 • Hướng dẫn và cung cấp bộ tài liệu ISO 22000 phù hợp.
 • Đào tạo an toàn thực phẩm, tiêu ISO 22000 cho toàn bộ công nhân viên, cán bộ, người lao động của doanh nghiệp.
 • Đánh giá nội bộ và hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Tư vấn các quy định xuất khẩu yến sào khác.
 • Hỗ trợ đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận.
 • Hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp.

Liên hệ ngay với Chất Lượng Việt để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan

0901981789