Chất Lượng Việt đào tạo lớp tập huấn về Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại Quảng Nam

Chất Lượng Việt tham gia đào tạo lớp tập huấn truy xuất nguồn gốc trong khóa tập huấn triển khai mô hình chuyển đổi số trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nếp Hương Bầu và măng cụt tại tỉnh Quảng Nam.

Xem thêm:

Trong 4 ngày 28/11 – 01/12/2023, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn triển khai mô hình chuyển đổi số trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ cho 2 sản phẩm là Nếp Hương Bầu (Hương Lân) tại huyện Thăng Bình và cây măng cụt tại huyện Tiên Phước thuộc tỉnh Quảng Nam.

Đông đảo các học viên đến từ các doanh nghiệp, HTX, bà con nông dân,… trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia tập huấn

Nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và nông dân hiểu biết sâu sắc hơn về mô hình chuyển đổi số, thuận lợi trong công tác quản lý, theo dõi; tổ chức các hoạt động sản xuất được kịp thời, đảm bảo theo quy trình; kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm cây trồng, thực hiện truy xuất nguồn gốc và từng bước xây dựng, phát triển thị trường tiêu thụ. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của đông đảo các học viên đến từ các doanh nghiệp, HTX, bà con nông dân,… trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất Lượng Việt rất vinh dự là đơn vị độc lập phụ trách chia sẻ về truy xuất nguồn sản phẩm, hàng hóa; quản lý phần mềm nhật ký điện tử và trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trong khóa tập huấn chuyển đổi số lần này. Với năng lực hơn 10 năm tư vấn và đào tạo về chuyển đổi số, Chất Lượng Việt mong rằng có thể hỗ trợ doanh nghiệp, HTX,… nắm được các nền tảng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhìn nhận đầy đủ về áp dụng hiệu quả truy xuất nguồn gốc trong xây dựng và định vị thương hiệu nhằm tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng.

Ông Nguyễn Văn Chung – Chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất Lượng Việt

Đại diện Chất Lượng Việt, ông Nguyễn Văn Chung – chuyên gia tư vấn chia sẻ, về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa là hoạt động hết sức có ý nghĩa, và rất cần thiết. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, HTX có thêm hiểu biết về áp dụng mã số mã vạch, QR Code và truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, nhằm tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng và gia tăng giá trị cho sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của Chất Lượng Việt cũng có các phần trình bày các bước xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn sử dụng nhật ký điện tử; hướng dẫn các bước sử dụng tem truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn sử dụng website giới thiệu sản phẩm và bán hàng hóa. Đặc biệt, phổ biến 2 mô hình đã và đang áp dụng thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc là Nếp Hương Bầu (Hương Lân) – Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào và cây măng cụt tại huyện Tiên Phước của Hợp tác xã Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong do Chất Lượng Việt tư vấn áp dụng.

Qua khóa đào tạo giúp cho các học viên hiểu được tổng quan mô hình chuyển đổi số về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Tiêu chuẩn TCVN 12850:2019 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi.

Tin tức liên quan

0901981789