Chứng nhận hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt

Chứng nhận hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt (kính hộp VOG) theo QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Kính hộp gắn kín cách nhiệt là gì?

Kính xây dựng là các loại sản phẩm kính sử dụng và lắp đặt trong công trình xây dựng.

Kính hộp gắn kín cách nhiệt (Sealed insulating glass) thuộc nhóm kính xây dựng là những sản phẩm kính được sản xuất bằng cách gắn kín, song song hay nhiều tấm kính với nhau tạo thành một khoản trống kín giữa các tấm kính. Khoảng trống này chứa không khí khô (hoặc các loại chất khí khác) có áp suất tương đương với áp suất không khí.

chung-nhan-hop-quy-kinh-hop-gan-kin-cach-nhietKính hộp gắn kín cách nhiệt

Tại sao phải chứng nhận hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt theo QCVN 16:2019/BXD?

  • Ngày 31/12/2019 Bộ Xây Dựng ban hành phiên bản mới nhất của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng là QCVN 16:2019/BXD và sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020 thay thế QCVN 16:2017/BXD.
  • Kính họp gắn kín cách nhiệt thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường).
  • Theo QCVN 16:2019/BXD các sản phầm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 khi lưu thông trên thị trường thì phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/ hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.
  • Kính hộp gắn kín cách nhiệt nằm trong nhóm “kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD thì sản phẩm kính hộp gắn kín cách nhiệt bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng TẢI VỀ

Chứng nhận hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt là gì?

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

chung-nhan-hop-quy-kinh-hop-gan-kin-cach-nhietChứng nhận hợp quy Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Quy trình chứng nhận hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Từ 7-10 ngày (không tính thời gian thực hiện kiểm nghiệm mẫu)

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy Kính phẳng tôi nhiệt (Kính cường lực)

Trình tự công bố hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận chỉ định (bên thứ 3) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

  • Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
  • Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

chung-nhan-hop-quy-kinh-hop-gan-kin-cach-nhiet

Hồ sơ công bố hợp quy

  • Bản công bố hợp quy
  • Bản mô tả chung về sản phẩm
  • Chứng chỉ chứng nhận hợp quy về vật liệu xây dựng

Chi phí thực hiện

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng CBNV tham gia sản xuất, khi đó sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về tư vấn dịch vụ chứng nhận hợp quy kính hộp gắn kín cách nhiệt, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0901.981.789 để được hỗ trợ.

THAM KHẢO:

Tin tức liên quan

0901981789