Chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng – Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép nằm trong nhóm vật liệu xây dựng nhóm 2 theo quy định QCVN 16:2019/BXD thì tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

chung-nhan-hop-quy-tam-tuong-rong-be-tong-duc-sanTấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Văn bản pháp lý liên quan

QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép là gì?

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép là tấm bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép có các lõi rỗng xuyên suốt chiều dài tấm.

Chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo QCVN 16:2019/BXD là gì?

Đây là việc đánh giá, chứng nhận tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép?

Ngày 31/12/2019 Bộ Xây Dựng ban hành phiên bản mới nhất của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về VLXD là QCVN 16:2019/BXD và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 thay thế cho QCVN 16:2017/BXD.

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, tài sản, môi trường).

chung-nhan-hop-quy-tam-tuong-rong-be-tong-duc-sanChứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo QCVN 16:2019/BXD

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép nằm trong nhóm vật liệu xây dựng nhóm 2 theo quy định QCVN 16:2019/BXD thì tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

chung-nhan-hop-quy-tam-tuong-rong-be-tong-duc-san

Xem thêm: Quy định về chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Quy trình chứng nhận hợp quy Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại

chung-nhan-hop-quy-tam-tuong-rong-be-tong-duc-san

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Quy trình công bố hợp quy Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy VLXD tại Sở Xây dựng.

Hồ sơ công bố

  • Bản công bố hợp quy
  • Bản mô tả chung về sản phẩm
  • Chứng chỉ chứng nhận hợp quy VLXD

Chất Lượng Việt cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép theo QCVN 16:2019/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận. Liên hệ Hotline 0901.981.789 để được tư vấn miễn phí.

Tham khảo:

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

06 nhóm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy

Công bố hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy xi măng

Tin tức liên quan

0901981789