GHP VÀ GMP – Các thực hành quản lý hệ thống an toàn thực phẩm

GHP và GMP được biết đến là nền tảng cho việc quản lý chất lượng thực phẩm và đảm bảo rằng thực phẩm đó an toàn cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp áp dụng GHP và GMP giúp cắt giảm chi phí và những rắc rối không cần thiết do mất an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng của của họ. Vậy GHP, GMP là gì, cùng tham khảo bài viết dưới đây của Chất lượng Việt.

Thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong ngành công nghiệp thực phẩm là gì?

GHP là viết tắt của Thực hành vệ sinh tốt, là một bước quan trọng trong quản lý vệ sinh chuỗi thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm và đảm bảo thực phẩm an toàn và phù hợp để tiêu dùng. GHP đề cập đến nhiều khía cạnh của ngành công nghiệp thực phẩm, bao gồm chuỗi cung ứng thực phẩm, cơ sở vệ sinh, thực hành vệ sinh của công nhân, kiểm soát dịch hại và ngăn ngừa các chất ô nhiễm vật lý và hóa học. GHP thường là điều kiện tiên quyết của các sáng kiến ​​quản lý an toàn thực phẩm khác như HACCP, ISO 2200, GAP, v.v.

Tuân thủ GHP bao gồm các thực hành vệ sinh và vệ sinh tối thiểu. GHP làm nổi bật các lĩnh vực cần quan tâm và những rủi ro tiềm ẩn để cải thiện các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Việc đánh giá sẽ kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị và nơi làm việc của cơ sở thực phẩm để xác định những gì cần cải thiện và những rủi ro tiềm ẩn.

GHP sẽ đánh giá và đảm bảo thực phẩm được chế biến phù hợp với tiêu dùng của con người và là mức tối thiểu cần thiết để tuân thủ các quy định trong ngành nhà hàng và khách sạn.

GHP và GMP
GHP là viết tắt của Thực hành vệ sinh tốt, là một bước quan trọng trong quản lý vệ sinh chuỗi thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm

Mục đích của GHP trong An toàn thực phẩm là gì?

Mục tiêu tổng thể là đảm bảo rằng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bằng cách đảm bảo tuân thủ các thực hành vệ sinh và vệ sinh cơ bản.

Mục đích của GHP là:

 • Ngăn ngừa bệnh tật/tổn thương do tiêu thụ thực phẩm.
 • Đảm bảo thực phẩm phù hợp cho con người thông qua hướng dẫn về các nguyên tắc của nó.
 • Nâng cao kiến ​​thức về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm bằng cách cung cấp các chương trình giáo dục sức khỏe.

 Mục tiêu tổng thể của thực hành GMP trong ngành thực phẩm là giảm nguy cơ nhiễm bẩn, nguy cơ thu hồi và lãng phí. Cuối cùng, đảm bảo rằng tất cả hàng hóa do các cơ sở sản xuất thực phẩm đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã xác định trước.

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ GLOBAL G.A.P

Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong ngành thực phẩm là gì?

GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practice, thực hành sản xuất tốt, là hệ thống chất lượng là điều kiện cơ bản cần có để sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn.

Hệ thống đảm bảo rằng hàng hóa của nhà sản xuất được kiểm soát nhất quán theo tiêu chuẩn chất lượng quy định và họ cải tiến quy trình sản xuất cũng như thúc đẩy tính nhất quán trong các quy trình này. GMP bao gồm tất cả các khía cạnh ở mọi nơi trong chuỗi cung ứng hoặc môi trường sản xuất – từ sản phẩm, cơ sở và thiết bị, đến đào tạo thực hành vệ sinh cho nhân viên.

Việc tuân thủ GMP đảm bảo rằng các cơ sở, quy trình và vệ sinh được hoàn thiện đầu tiên, với các thực hành cá nhân tốt và quản lý chất thải và lưu trữ phù hợp. Nó bao gồm các quy trình giám sát an toàn nước, bảo trì thiết bị và cả các sản phẩm được dán nhãn chính xác cho mục đích thu hồi và truy xuất nguồn gốc. Kiểm soát sinh vật gây hại cũng được coi là một khía cạnh quan trọng của việc áp dụng GMP. An toàn thực phẩm GMP thực sự quan trọng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

GHP và GMP 3
GMP bao gồm tất cả các khía cạnh ở mọi nơi trong chuỗi cung ứng hoặc môi trường sản xuất

10 nguyên tắc của GMP là gì?

Mặc dù các nguyên tắc của GMP có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực trong ngành sản xuất thực phẩm.

Chúng bao gồm mười nguyên tắc cốt lõi của GMP mà tất cả các nhà sản xuất thực phẩm phải tuân theo:

 1. Viết Quy trình thao tác chuẩn SOP
 2. Thực thi các SOP
 3. Quy trình và thủ tục tài liệu kịp thời và chính xác cho mục đích truy xuất nguồn gốc.
 4. Xác thực các quy trình của bạn và hiệu quả của các SOP của bạn.
 5. Kết hợp chất lượng và an toàn vào các cơ sở và thiết bị.
 6. Duy trì cơ sở, hệ thống và thiết bị một cách thường xuyên và ghi chép lại nó.
 7. Thiết lập năng lực công việc trong nội bộ.
 8. Thúc đẩy sự sạch sẽ thông qua vệ sinh thường xuyên.
 9. Thực hiện kiểm soát chất lượng có hệ thống đối với cả quy trình và thành phần.
 10. Tiến hành kiểm toán thường xuyên để đảm bảo tuân thủ quy định và hiệu quả của GMP.
GHP và GMP
10 nguyên tắc của GMP

Thực hành vệ sinh tốt (GHP) và Thực hành sản xuất tốt (GMP) là những thực hành sản xuất tốt trong ngành thực phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Tuy nhiên, mặc dù việc triển khai các quy phạm này trong nội bộ tương đối dễ dàng, nhưng thường khó đảm bảo tính nhất quán của việc áp dụng các quy phạm một cách hiệu quả. Do đó được tư vấn và áp dụng GHP, GMP một cách hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ ngay với Chất lượng Việt để được hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm:

Tin tức liên quan

0901981789