GlobalGAP là gì?

GlobalGAP là gì? Vì sao từ doanh nghiệp, nhà sản xuất thực phẩm đến người tiêu dùng và các nhà bán lẽ đều quan tâm và đặt ra yêu cầu phải đảm bảo thực hiện chứng nhận Global GAP? 

GlobalGAP là gì?

  • GlobalGAP ( Viết tắt của từ Global Good Agricultural Practice) – Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, là một bộ tiêu chuẩn (tập hợp các biện pháp kỹ thuật) về thực hành nông nghiệp tốt được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. 
  • Đây là một bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) trên toàn cầu.
  • Đây là tiêu chuẩn trước cổng trại, việc chứng nhận bao hàm toàn bộ các quá trình sản xuất ra sản phẩm, từ đầu vào trang trại như thức ăn, giống, và các hoạt động nuôi trồng cho đến khi sản phẩm rời khỏi trang trại.

Các tiêu chuẩn GlobalGAP giúp sản xuất tuân thủ các chuẩn mực được chấp nhận trên toàn châu Âu, toàn cầu về an toàn thực phẩm, phương pháp sản xuất bền vững và sử dụng có trách nhiệm đối với nước, thức ăn hỗn hợp và vật liệu nhân giống thực vật. Cấp giấy chứng nhận cũng có nghĩa là tiết kiệm cho các nhà sản xuất, vì họ sẽ không còn cần phải trải qua nhiều cuộc đánh giá theo các tiêu chí khác nhau mỗi năm.

Lợi ích từ chứng nhận GlobalGAP là gì?

  1. Tăng thêm giá trị cho sản phẩm thông qua việc tuân thủ với bộ tiêu chuẩn đã được công nhận.
  2. Tiếp cận khách hàng, thị trường, nhà cung ứng và nhà bán lẽ ở cả trong nước và nước ngoài.
  3. Giảm rũi ro ảnh hưởng đến uy tín, tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng.
  4. Tăng cường hiệu quả của các quy trình và hoạt động quản lý nông trại.
  5. Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm minh bạch.
  6. Cho hiệu quả năng suất thu hoạch cao.

Tin liên quan:

Tin tức liên quan

0901981789